Nazwa strony


(tweant) #1

W pliku settings.inc.php mam zapisaną linijkę:

$site_name="My Web Page";

W pliku index.php mam linijkę:

<?=$site_name?>

Nazwa strony index.php nie wyświetla się. Czemu?


(M@ster) #2

Nie każdy serwer obsługuje short tagi, spróbuj tak:

<?php echo $site_name; ?>

(tweant) #3

nie działa


(Sitemaster) #4

a czy ten plik settings masz wcześniej dołączony do do pliku index funkcją include/require?