Nemo w Ubuntu - brak menu kontekstowego skopiuj, przenieś do


(adamserce) #1

Ubuntu Unity 14.04 z zainstalowanym Nemo jako menadżer plików.

Do tej pory używałem opcji kopiowania i przenoszenia plików między dwoma oknami Nemo za pomocą PPM i menu kontekstowego [Skopiuj do...] lub [Przenieś do...] i dalej wybór z rozwijanej listy dokąd. Niestety tej opcji już nie ma. Co się z nią stało?

Można to wykonać jedynie poprzez otwarcie w menu Edycja-->Skopiuj do lub Przenieś do


(adamserce) #2

Problem rozwiązany.

Czerwona strzałka na obrazie pokazuje “plus”, który rozwija menu kontekstowe.

image.jpg

Zielona strzałka na obrazie pokazuje rozwinięte menu kontekstowe i “minus”, który zwija menu kontekstowe.

image.jpg