Neostrada (Livebox) - ograniczony dostęp(WiFi)co kilka minut


(Ayartaa) #1

Witam,

mam problem z Internetem. Łączę się przez WiFi z Liveboxem w domu. Do tej pory było wszystko okej, ale od kilku dni, co kilka minut, Internet się wyłącza - pojawia się żółty trójkącik z wykrzyknikiem na ikonie siły sygnału i po kliknięciu na niego, przy mojej sieci mam napis "Ograniczenie dostępu". Mija minuta i problem znika i tak co chwilę.

Problem ten występuje tylko na moim laptopie, bo na komputerze stacjonarnym wszystko działa bez problemu i tak samo na smartfonach, którymi się podpinam pod to WiFi.

Czytałam wcześniej wątek o podobnym, choć nie takim samym problemie, ale nie zrozumiałam z niego dużo, bo forumowicze pomagali indywidualnie na podstawie logów, czy co tam kazali sobie podawać.

Czy ktoś będzie w stanie mi pomóc?

Karta sieciowa Broadcom 802.11n

Windows Windows 7 64bit

Laptop Lenovo G560


(adam9870) #2

Przydałby się wynik polecenia ipconfig /all gdy jest problem.

Spróbuj z konfiguracją alternatywną oznaczaja-bledy-dzienniku-zdarzen-t494507.html#p3114283

Wtedy to będzie działać na takiej zasadzie, że jeżeli karta sieciowa nie otrzyma adresu IP automatycznie z DHCP, to wykorzysta dane z karty Konfiguracja alternatywa aby przypisać adres statycznie.

Spróbuj zmienić tryb nadawania sieci w routerze - z b/g/n na samo g.

Spróbuj zmienić kanał na którym jest nadawany sygnał.

Garść rad: http://www.goldenline.pl/forum/605846/k … ows-vista/


(Ayartaa) #3

To jest wynik iponfig

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Adson

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-82-59-69-E3

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-82-59-69-E3

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::6d1f:a5f4:f8cf:a74%15(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.13(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 9 sierpnia 2013 15:30:05

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 10 sierpnia 2013 15:30:05

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 369108610

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-13-0B-5E-C5-70-5A-B6-5A-B2-8E


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

                    192.168.1.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:8a8:392e:acf7:f3f(Prefer

owane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::8a8:392e:acf7:f3f%20(Preferowane)

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 13:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa 6TO4 Adapter:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4 #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.home:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

(adam9870) #4

To wynik ipconfig gdy wszystko jest ok czy gdy jest problem? Poza tym, skorzystałeś z moich rad?


(Ayartaa) #5

To jest wynik, gdy pojawia się owe “ograniczenie dostępu”.

Co do rad, to czytałam ten post o właściwościach TCP/IPv4, ale nie wiem, gdzie to znaleźć, bo u mnie we właściwościach połączenia tego nie ma.


(roobal) #6

Ograniczenie dostępu może wynikać niekoniecznie z błędnej adresacji, ale system wykrywa brak dostępności z internetem, próbując połączyć się chociażby z serwerami Microsoftu. Pokaż jeszcze wyniki poniższych poleceń.

netsh wlan show drivers

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks mode=bssid

ping 192.168.1.1

Podobny problem miałem niedawno na Windows Vista, system łączył się z siecią, uzyskiwał adres IP, ale nie miał dostępu do internetu, natomiast pingowanie bramy domyślnej zwracało niedostępność hosta w sieci. Po wyłączeniu szyfrowania, problem znikał, do dziś nie doszedłem dlaczego tak się działo, bo laptop uległ awarii i muszę oddać go do naprawy. Sprawdź czy na wyłączonym szyfrowaniu problem również występuje. Spróbuj zaktualizować sterowniki, ale zanim to zrobisz, podaj wyniki powyższych poleceń. Możesz jeszcze spróbować zresetować router do ustawień fabrycznych.


(Ayartaa) #7

netsh wlan show drivers

Nazwa interfejsu: Połączenie sieci bezprzewodowej


  Sterownik : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Producent : Broadcom

  Dostawca : Broadcom

  Data : 2009-10-23

  Wersja : 5.60.18.41

  Plik INF : C:\windows\INF\oem15.inf

  Pliki : razem 5

                C:\windows\system32\DRIVERS\BCMWL664.SYS

                C:\windows\system32\bcmihvsrv64.dll

                C:\windows\system32\bcmihvui64.dll

                C:\windows\system32\drivers\vwifibus.sys

                C:\windows\system32\bcmwlcoi.dll

  Typ : Macierzysty sterownik Wi-Fi

  Obsługiwane typy radia : 802.11n 802.11g 802.11b

  Obsługa trybu FIPS 140-2 : nie

  Wsparcie dla sieci obsługiwanej: Tak

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie infrastruktury:

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP

                Udostępnione Brak

                Udostępnione WEP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise Zdefiniowane przez dostawcę

                WPA2-Enterprise Zdefiniowane przez dostawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęZdefiniowane przez do

stawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęZdefiniowane przez do

stawcę

                Zdefiniowane przez dostawcęTKIP

                Zdefiniowane przez dostawcęCCMP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal CCMP

  Uwierzytelnianie i szyfrowanie obsługiwane w trybie ad hoc:

                WPA2-Personal CCMP

                Otwarte Brak

                Otwarte WEP

  Usługa IHV obecna : Tak

  Element OUI karty IHV : [00 10 18], typ: [00]

  Ścieżka biblioteki DLL rozszerzalności IHV : C:\windows\System3

2\bcmihvsrv64.dll

  Identyfikator rozszerzalności interfejsu użytkownika IHV: {aaa6dee9-31b9-4f1

8-ab39-82ef9b06eb73}

  Identyfikator CLSID diagnostyki IHV : {00000000-0000-000

0-0000-000000000000}

netsh wlan show profile

Profile w interfejsie Połączenie sieci bezprzewodowej:


Profile zasad grupy (tylko do odczytu)

--------------------------------------Profile użytkownika

-------------------

  Profil wszystkich użytkowników : Livebox-Bercik

  Profil wszystkich użytkowników : TP-LINK_E7D4A8

  Profil wszystkich użytkowników : Livebox-Bercik 2

  Profil wszystkich użytkowników : KTL

  Profil wszystkich użytkowników : PUT-student-WiFi

  Profil wszystkich użytkowników : Thom_D0046397

  Profil wszystkich użytkowników : neostrada_7f89

  Profil wszystkich użytkowników : Lalala

netsh wlan show networks mode=bssid

Nazwa interfejsu : Połączenie sieci bezprzewodowej

Liczba aktualnie widocznych sieci wynosi 20.


SSID 1 : Post mortis

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : e0:69:95:37:ba:e7

     Sygnał : 12%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 11

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 2 : Livebox-Bercik

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 9c:d2:4b:53:69:c2

     Sygnał : 97%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 3 : 89dcc4

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : e0:69:95:1a:5b:52

     Sygnał : 14%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 1

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 4 : 0c1f72

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 38:60:77:f3:0d:ef

     Sygnał : 2%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 1

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 5 : 352ac8

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 38:60:77:ff:a0:f3

     Sygnał : 16%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 1

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 6 : D-Link HP

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 84:c9:b2:aa:21:3a

     Sygnał : 36%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 1

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 7 : Manchester

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 74:ea:3a:b5:da:12

     Sygnał : 74%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 4

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 8 : TP-LINK_sopelki-dom

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 54:e6:fc:a5:78:40

     Sygnał : 36%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 1

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 9 : Zwieh_net

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 00:06:4f:88:74:eb

     Sygnał : 8%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 3

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 10 : joy factory

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 00:27:19:c1:84:78

     Sygnał : 22%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 3

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 11 : MICHALINA

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : f8:d1:11:be:19:18

     Sygnał : 20%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 12 : FAST3764-1EB4

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 00:19:70:ab:b4:54

     Sygnał : 12%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 13 : Livebox-3483

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : dc:02:8e:6c:34:83

     Sygnał : 12%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 14 : Thom_D0040221

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : fc:94:e3:03:44:13

     Sygnał : 14%

     Typ radia : 802.11n

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 15 : tlen

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 94:0c:6d:bc:d1:3a

     Sygnał : 18%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 16 : dlink

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : Brak

  BSSID 1 : 00:1e:58:14:3e:66

     Sygnał : 4%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 6

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 17 : DLINK_WIRELESS

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : Otwarte

  Szyfrowanie : WEP

  BSSID 1 : 00:1b:11:13:14:05

     Sygnał : 76%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 10

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 22 24 36 48 54


SSID 18 : www.alkohole.poznan.pl

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 00:03:c9:70:d6:ef

     Sygnał : 14%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 10

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 19 : Artrooms

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 00:0d:f3:0d:cd:3e

     Sygnał : 14%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 11

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54


SSID 20 : Krzysztof Kusz

  Typ sieci : Infrastruktura

  Uwierzytelnianie : WPA2-Personal

  Szyfrowanie : CCMP

  BSSID 1 : 38:60:77:f1:72:71

     Sygnał : 4%

     Typ radia : 802.11g

     Kanał : 11

     Podstawowe szybkości transmisji (Mb/s): 1 2 5.5 11

     Inne szybkości transmisji (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54

ping

Badanie 192.168.1.1 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=2ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=1ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=4ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=6ms TTL=64


Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 1 ms, Maksimum = 6 ms, Czas średni = 3 ms

Zaraz sprawdzę, jak z tym szyfrowaniem.


(roobal) #8

Masz dwa profile tej samej sieci, spróbuj je usunąć i skonfiguruj sieć na nowo. Proponuję zmianić też kanał z 6 na 11, który jest mniej obciążony, niż 6, z którego korzysta więcej routerów, prawdopodobnie domyślne jego ustawienie lub przełącz się na 13 choć i tak będzie nakładał się z kanałem 11, ale one nie są aż tak obciążone. Zaloguj się jeszcze na Liveboksa i zobacz czy nie masz włączonego filtrowania MAC i/lub IP.