Neostrada->proxy co to da?


(Tenemos) #1

jakie kozyści będe miał ze skonfigurowania dodatkowo proxy ?


(123448) #2

O efektywności sieci decyduje jej najsłabszy punkt, którym najczęściej jest brama do Internetu. Z drugiej strony, poza pocztą elektroniczną, usługi Web są aktualnie najczęściej wykorzystywane w Intranet i Internet. Proxy Server to rozwiązanie zarówno bezpieczne jak i efektywne. Jest to pomost do usług Internet, przez który przechodzą wszelkie odwołania do serwerów Web. Oznacza to, że użytkownicy sieci lokalnej nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu, ale korzystając z Proxy postrzegają serwery informacyjne tak, jakby łączyli się z nimi bez pośredników. Jest to rozwiązanie nader bezpieczne, bowiem nie wymaga połączenia całej sieci z Internet, a jedynie serwera Proxy. Stacje robocze są zatem odcięte od Internetu, a Proxy Server pracuje jak firewall. Jest to także rozwiązanie, dzieki któremu możemy regulować ruch w sieci. Administrator może ograniczyć dostęp do pewnych popularnych serwerów. Wszystkie transmisje są szczegółowo monitorowane i mogą być później analizowane pod kątem np. wewnętrznego systemu rozliczeń.

opis pobrany z :arrow: stąd jest to przykładowa strona z gogle