Neostrada - skakanie pingów oraz tracenie pakietów


(Erges Maxie) #1

Witam, od dłuższego czasu jestem klientem Orange / Neostrada TP, wcześniej nic się nie działo "dziwnego", wszystko było w jak najbardziej w porządku. Ale tak od mniej więcej od 1-3 tygodni męczę się z moim internetem. Pierwszy mój problem polega na skakaniu pingów między innymi w grach. Spokojnie sobie w coś gram, a tu nagle ni z gruszki ni z pietruszki 500 pingu. Nie mówię o jednej grze, lecz o wszystkich, potrafi też kompletnie urwać połączenie z internetem na moment. Myślałem, że chodzi tu tylko o gry. Ale włączyłem CMD.exe i rozpoczynam pingowanie youtube. A oto wyniki (fragment):

Niby ktoś korzysta z drugiego komputera, ale najśmieszniejsze jest to, że tak się dzieje nawet, gdy nikt z tego drugiego komputera nie korzysta. I tracę czasem po kilka, 1-2 pakiety. Niby nic, a neta urywa.

Wiecie czyja to wina, moja czy ich? Z góry dzięki za odpowiedź!


(roobal) #2

Wynik pinogwania nie wykazuje większego problemu. Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

netstat -n -p tcp

netstat -s

nslookup dobreprogramy.pl

ping -n 20 dobreprogramy.pl

tracert dobreprogramy.pl

Pobierz program WinMTR :arrow: http://www.dobreprogramy.pl/WinMTR,Prog ... 12587.html wykonaj przy jego pomocy statystyki łącza na dowolnym serwerze w internecie. W programie jest opcja kopiowania wyników lub zapisania ich do pliku tekstowego, skopiuj te wyniki i wklej je tutaj w tag code. Jeśli łączysz się bezprzewodowo, daj jeszcze wyniki poniższych poleceń.

netsh wlan show drivers

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks mode=bssid

(Erges Maxie) #3

Z konsoli:

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Maxie-PC

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiks˘w DNS : home


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1A-4D-90-43-E8

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::99d5:2ea7:60ae:d55f%11(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 27 maja 2013 16:45:40

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 29 maja 2013 13:51:47

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234887757

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-FB-69-EE-00-1A-4D-90-43-E8

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8

                    8.8.4.4

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta tunelowa isatap.home:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : home

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa PoĄczenie lokalne*:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:2a:9e0:4dd5:24c2(Preferowane) 

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::2a:9e0:4dd5:24c2%13(Preferowane) 

  Brama domylna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WyĄczonyKonfiguracja interfejsu PoĄczenie lokalne

  DHCP wĄczone: Tak

  Adres IP: 192.168.1.10

  Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.0)

  Brama domylna: 192.168.1.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 20

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: 8.8.8.8

                     8.8.4.4

  Rejestrowanie za pomocĄ kt˘rego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP wĄczone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocĄ kt˘rego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakAktywne poĄczenia


 Protok˘ Adres lokalny Obcy adres Stan

 TCP 192.168.1.10:53096 216.172.175.48:80 OCZEKIWANIE_ZAMKN

 TCP 192.168.1.10:53147 23.51.160.60:443 OCZEKIWANIE_ZAMKN

 TCP 192.168.1.10:58955 173.194.69.125:5222 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.10:60937 173.194.112.198:80 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.10:61266 173.194.70.138:443 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 192.168.1.10:61305 173.194.113.2:443 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.10:61308 2.16.216.40:80 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 192.168.1.10:61457 173.194.112.228:80 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.10:61459 173.194.20.110:80 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.10:61463 173.194.112.95:443 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 192.168.1.10:61528 173.194.112.149:443 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 192.168.1.10:61530 173.194.113.97:443 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.10:61531 173.194.65.120:443 USTANOWIONOStatystyki IPv4


 Odebrane pakiety = 2348098

 Odebrane b©dy nag˘wka = 0

 Odebrane b©dy adresu = 1333

 Przekazane datagramy = 0

 Odebrane nieznane protokoy = 0

 Odebrane pakiety nast©pnie odrzucone = 2112

 Odebrane pakiety nast©pnie dostarczone = 2474467

 ˝Ądania wyjciowe = 1445204

 Odrzucenia routingu = 0

 Odrzucone pakiety wyjciowe = 54

 Pakiet wyjciowy bez trasy = 4

 Wymagane ponowne asemblowanie = 0

 Pomylne ponowne asemblowanie = 0

 Niepowodzenia ponownego asemblowania = 0

 Datagramy pomylnie pofragmentowane = 0

 Datagramy niepofragmentowane = 0

 Utworzone fragmenty = 0


Statystyki IPv6


 Odebrane pakiety = 279

 Odebrane b©dy nag˘wka = 0

 Odebrane b©dy adresu = 1

 Przekazane datagramy = 0

 Odebrane nieznane protokoy = 0

 Odebrane pakiety nast©pnie odrzucone = 92

 Odebrane pakiety nast©pnie dostarczone = 42381

 ˝Ądania wyjciowe = 43527

 Odrzucenia routingu = 0

 Odrzucone pakiety wyjciowe = 0

 Pakiet wyjciowy bez trasy = 18

 Wymagane ponowne asemblowanie = 0

 Pomylne ponowne asemblowanie = 0

 Niepowodzenia ponownego asemblowania = 0

 Datagramy pomylnie pofragmentowane = 0

 Datagramy niepofragmentowane = 0

 Utworzone fragmenty = 0


Statystyki ICMPv4


              Odebrano Wysano

 Komunikaty 1206 116    

 B©dy 0 0     

 Miejsce docelowe nieosiĄgalne 1164 76    

 Przekroczono czas 6 0     

 Problemy z parametrami 0 0     

 Wygaszacze «r˘de 0 0     

 Przekierowania 0 0     

 Odpowiedzi echa 36 0     

 Echa 0 40    

 Sygnatury czasowe 0 0     

 Odpowiedzi sygnatur czasowych 0 0     

 Maski adres˘w 0 0     

 Odpowiedzi masek adres˘w 0 0     

 ˝Ądania routera 0 0     

 Anonse routera 0 0     


Statystyki ICMPv6


              Odebrano Wysano

 Komunikaty 186 217    

 B©dy 0 0     

 Miejsce docelowe nieosiĄgalne 0 0     

 Pakiet za duľy 0 0     

 Przekroczono czas 0 0     

 Problemy z parametrami 0 0     

 Echa 0 0     

 Odpowiedzi echa 0 0     

 Kwerendy MLD 0 0     

 Raporty MLD 0 0     

 MLD Wykonane 0 0     

 ˝Ądania routera 0 66    

 Anonse routera 30 0     

 ˝Ądania sĄsiada 99 52    

 Anonse sĄsiada 57 99    

 Przekierowania 0 0     

 Przenumerowania routera 0 0     


Statystyki TCP dla IPv4


 Aktywne otwarcia = 12320

 Pasywne otwarcia = 326

 Niepomylne pr˘by poĄczenia = 167

 Resetowane poĄczenia = 7173

 BieľĄce poĄczenia = 9

 Odebrane segmenty = 1986214

 Wysane segmenty = 1005752

 Retransmitowane segmenty = 12225


Statystyki TCP dla IPv6


 Aktywne otwarcia = 34

 Pasywne otwarcia = 0

 Niepomylne pr˘by poĄczenia = 34

 Resetowane poĄczenia = 0

 BieľĄce poĄczenia = 0

 Odebrane segmenty = 102

 Wysane segmenty = 34

 Retransmitowane segmenty = 68


Statystyki UDP dla IPv4


 Odebrane datagramy = 479385

 Brak port˘w = 135

 B©dy odbioru = 1976

 Wysane datagramy = 426289


Statystyki UDP dla IPv6


 Odebrane datagramy = 41962

 Brak port˘w = 0

 B©dy odbioru = 92

 Wysane datagramy = 61695


Serwer: google-public-dns-a.google.com

Address: 8.8.8.8


Nazwa: dobreprogramy.pl

Address: 194.0.171.150Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=30ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=24ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=28ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=33ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=27ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=30ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=31ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=27ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=39ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=28ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=24ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=23ms TTL=122

Odpowied« z 194.0.171.150: bajt˘w=32 czas=25ms TTL=122


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysane = 20, Odebrane = 20, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas bĄdzenia pakiet˘w w millisekundach:

  Minimum = 23 ms, Maksimum = 39 ms, Czas redni = 26 ms


===========================================================================

Lista interfejs˘w

 11...00 1a 4d 90 43 e8 ......Karta Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 20

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.10 276

   192.168.1.10 255.255.255.255 On-link 192.168.1.10 276

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.10 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.10 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.10 276

===========================================================================

Trasy trwae:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 13 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 13 58 2001::/32 On-link

 13 306 2001:0:9d38:6ab8:2a:9e0:4dd5:24c2/128

                  On-link

 11 276 fe80::/64 On-link

 13 306 fe80::/64 On-link

 13 306 fe80::2a:9e0:4dd5:24c2/128

                  On-link

 11 276 fe80::99d5:2ea7:60ae:d55f/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 13 306 ff00::/8 On-link

 11 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwae:

 Brak


—ledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalnĄ liczbĄ 30 przeskok˘w:


 1 1 ms 1 ms 12 ms LIVEBOX [192.168.1.1] 

 2 87 ms 19 ms 19 ms bialy-ru2.neo2.tpnet.pl [213.25.2.148] 

 3 36 ms 18 ms 19 ms bialy-r1.tpnet.pl [80.50.158.101] 

 4 22 ms 22 ms 22 ms war-ar3.tpnet.pl [195.205.0.210] 

 5 23 ms 22 ms 23 ms 80.50.129.46 

 6 23 ms 23 ms 24 ms do-atman-tpnet.xenium.pl [193.111.36.118] 

 7 23 ms 23 ms 23 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150] 


—ledzenie zakoäczone.

Z podanego programiku:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| LIVEBOX - 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 |

| bialy-ru2.neo2.tpnet.pl - 0 | 40 | 40 | 18 | 23 | 59 | 19 |

| bialy-r1.tpnet.pl - 0 | 40 | 40 | 17 | 22 | 64 | 18 |

| war-ar3.tpnet.pl - 0 | 40 | 40 | 22 | 30 | 127 | 23 |

| 80.50.129.46 - 0 | 40 | 40 | 21 | 26 | 58 | 24 |

| do-atman-tpnet.xenium.pl - 0 | 40 | 40 | 22 | 29 | 61 | 28 |

| nlb-web.xenium.pl - 0 | 40 | 40 | 22 | 29 | 56 | 27 |

| ________________________________________________|______ | ______|______ | ______|______ | ______ |

  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

(roobal) #4

Problemu zbytnio nie widać. Wzrosty opóźnień występują tylko w grach? Spróbuj zresetować Livebox do ustawień fabrycznych i sprawdź czy problem będzie występował również na DNSach tepsy.