Neostrada TP - instalacja, porady, opisy

:arrow: Dlaczego nie warto korzystać z aplikacji Neostrada TP? Jak ją usunąć? Instalacja sterowników od modemu

:arrow: Ręczne konfigurowanie połączenia internetowego z siecią Neostrada TP

:arrow: Automatyczne łączenie z siecią Neostrada TP

:arrow: Jak sprawdzić ilość ściągniętych danych?

:arrow: Jak ukryć ikonę bezpieczne usuwanie sprzętu?

:arrow: Neostrada i Linux

:arrow: Komunikaty o błędach

:arrow: Dodatkowe strony o technologii ADSL i usłudze Neostrada TP

Dlaczego nie warto korzystać z aplikacji Neostrada TP?

Jak ją usunąć?

Instalacja sterowników od modemu

:arrow: Dlaczego nie jest zalecana instalacja programu dostępowego Neostrada TP?

Jest kilka powodów:

 • aplikacja skutecznie pochłania cenną dla nas pamięć RAM

 • potrafi przymulić system

 • potrafi wydłużyć czas łączenia z siecią

 • spowalnia czas logowania do systemu

 • zaśmieca nam pasek zadań oraz systemowy tray

 • u niektórych osób aplikacja ta może powodować obniżenie transferu oraz kłopoty z podłączeniem do sieci.

 • najgorszą z możliwych wad ( występuje bardzo rzadko) to powodowanie restartu systemu.

Z tych powodów zalecam usunięcie aplikacji dostępowej Neostrada TP.

:arrow: Przed deinstalacją ściągnijmy sterowniki do naszego modemu, aby móc je potem zainstalować.

Najnowsze sterowniki znajdziemy na stronie producenta:

:arrow: Teraz możemy już usunąć aplikację Neostrada TP. Uczynimy to poprzez:

start ==> panel sterowania ==> dodaj lub usuń programy ==> Neostrada TP ==> usuń ==> i postępujemy według wskazań deinstalatora.

335137c2bca904a9m.png

:arrow: Jeśli w systemie zostały nasze stare sterowniki od modemu to jest również usuwamy w identyczny sposób jak aplikację Neostrada TP.

20e491d8c1df09dcm.png

:arrow: Najlepiej w tym momencie wykonać ponowny rozruch systemu windows (restart)

:arrow: Czyścimy rejestr z niepotrzebnych wpisów programem jv16 PowerTools

Instalujemy i uruchamiamy program. Zmieniamy język programu na polski:

preferences == language == polish – polski == ok = ok.

Teraz czyścimy rejestr:

opcje rejestru == menu narzędzia == czyszczenie rejestru == kontynuuj == start == czekamy chwilkę aż program zakończy analizę rejestru == wybierz == wybór specjalny == pozycje, które można bezpiecznie usunąć == usuń

:arrow: Instalujemy wcześniej ściągnięty sterownik do modemu. Postępujemy według wskazań instalatora.

Ręczne konfigurowanie połączenia internetowego z siecią Neostrada TP.

:arrow: Przystępujemy do konfigurowania połączenia typu dial-up:

start ==> panel sterowania ==> połączenia sieciowe i internetowe ==> połączenia sieciowe ==> utwórz nowe połączenie

(Alternatywny sposób na dostanie się do kreatora:

start ==> wszystkie programy ==> akcesoria ==> komunikacja ==> kreator nowego połączenia)

 1. W pierwszym okienku klikamy dalej :

eb348008cc176811m.png

2.W drugim wybieramy opcję połącz z internetem == klikamy dalej

787e87bb0d3d009bm.png

 1. Teraz wybieramy opcję konfiguruj moje połączenie ręcznie == klikamy dalej

f15d4027d7036dfem.png

 1. Połącz używając modemu telefonicznego == dalej

688be70e2933ebdam.png

 1. W tym polu wpisujemy dowolną nazwę naszego połączenia. W moim przypadku wpisałem Neostrada TP == dalej

3e8dc20751803e9bm.png

 1. W polu numer telefonu wpisujemy gwiazdkę: * == dalej

70047b60aaa7a735m.png

 1. Wpisujemy naszą nazwę użytkownika którą otrzymaliśmy podczas rejestracji w usłudze Neostrada,

wpisujemy nasze hasło, a następnie powtarzamy je jeszcze raz dla pewności, czy nie zrobiliśmy wcześniej błędu.

W tym momencie mamy jeszcze dwie opcje do wyboru:

 • użyj tej nazwy konta i tego hasła, kiedy z internetem łączy się dowolny użytkownik tego komputera – opcję tę zaznaczymy,

gdy chcemy aby na innych kontach w systemie windows dało się korzystać z naszego połączenia.

 • uczyń to połączenie połączeniem domyślnym – zaznaczamy, aby nasze połączenie Neostrada TP było domyślnym połączeniem w systemie.

Polecam zaznaczyć wedle uznania. Następnie klikamy:

== dalej

079f53d8e2245917m.png

 1. Możemy zaznaczyć opcję dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie – wtedy skrót do połączenia pojawi się na pulpicie == zakończ.

f1259ffeaade7e12m.png

Tak przebiega proces tworzenia połączenia internetowego z siecią Neostrada TP na przykładzie windowsa xp.

Automatyczne łączenie się z siecią Neostrada TP

:arrow: Aby nasze połączenie uruchamiało się automatycznie podczas startu systemu dodajemy je do folderu autostart:

start => wszystkie programy => autostart.

W tym przypadku wyświetli nam się okienko do logowania. Aby temu zapobiec musimy odznaczyć jeszcze kilka opcji:

start ==> panel sterowania ==> połączenia sieciowe i internetowe ==> połączenia sieciowe ==> klikamy ppm na naszym połączeniu ==>

właściwości ==> opcje ==> odznaczamy: monituj o nazwę użytkownika, hasło, certyfikat, itp oraz monituj o numer telefonu ==> ok.

:arrow: lub instalujemy bardzo dobry program

AutoConnect by Shider.

Program AutoConnect oferuje ponadto.

Tak więc polecam przynajmniej przetestować, gdyż warto.

:arrow: Inny program tego typu:

Jak sprawdzić ilość ściągniętych danych?

:arrow: Ilość ściągniętych danych możemy sprawdzić :

 • logując się do panelu użytkownika ==> ilość ściągniętych danych pokazywana jest w zakładce transfer

 • pod numerem błękitnej linii TP: 9393 lub numerem 0 - 800 - 102 -102

 • programem NeoStat

 • programem Neon

 • programem NeoT

:arrow: Programami, które jednak nie pobierają danych z panelu użytkownika, lecz same tworzą statystyki

(aby dane pokazywane przez program były prawdziwie musi on być włączony cały czas, gdy mamy aktywne połączenie z siecią)

PS. ilość ściągniętych danych pokazywana przez poszczególne programy oraz w panelu użytkownika może się od siebie (nie)znacznie różnić.

Jak ukryć ikonę bezpieczne usuwanie sprzętu?

:arrow: Kto z nas się nie męczył, aby unicestwić tą ikonę w naszym systemowym trayu? A jej ukrycie jest banalne.

Aby ukryć ikonę bezpieczne usuwanie sprzętu z zasobnika systemowego wrzućmy do autostartu malutki programik:

Neostrada i Linux

:arrow: Strony o konfiguracji neo pod linuksem:

Komunikaty o błędach

:arrow: Komunikaty o błędach, które mogą wystąpić w trakcie łączenia się z siecią:

źródło: centrum pomocy i obsługi technicznej*

* aby je otworzyć kliknijmy lpm na pulpicie i wciśnijmy na klawiaturze przycisk F1 lub

start ==> wszystkie programy ==> pomoc zdalna

PS. wpisując numer błędu w centrum pomocy i obsługi technicznej windows mamy również poradę jak uporać się z problemem.

Dodatkowe strony o technologii ADSL i usłudze Neostrada TP

:arrow: Troszkę o neostradzie i ADSL

Temat zostaje przyklejony