Nero Wave Editor - składniki wymagane do instalacji

Witam, Nero-WaveEditor wymaga zainstalowania trzech dodatkowych składników:

1.MSL 4.5 for Windows XP(x86)

2.Microsoft VC Redist 2010 SP1 (x86)

3.Reboot Validator

9n31.png

w związku z tym chciałbym zadać kilka pytani:

  1. Ile miejsca będą zajmować trzy dodatkowe składniki?

  2. Co daje każdy z nich?, dlaczego te składniki są potrzebne?

1 - mało miejsca

2 - widocznie program został zbudowany z użyciem jednego z nich chyba na vc redist

dwa pozostałe to jeden to do ponownego uruchomienia (chyba) a drugi to windows installer w wyższej wersji pewnie u ciebie jest niższa zainstalowana