Net chodzi bardzo wolno,wysoki ping


(system) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:22:28, on 2007-08-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Business Inkjet 1000\Toolbox\mpm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

D:\PROGRAMY\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\PROGRAMY\Opera\Opera.exe

D:\Sciągane\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:8000

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.msn.com;msn.com;*.yahoo.com;yahoo.com;*.google.com;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Internet Acceleration Utility] iau1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_10\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPWT myPrintMileage Agent] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Business Inkjet 1000\Toolbox\mpm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Management Console] lssas1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Multimedia extensions] mservice1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Connection Wizard] stisvsq1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Games Acceleration] svshost1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Mail and News] msqdevl1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Internet Acceleration Utility] iau1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Internet Connection Wizard] stisvsq1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Games Acceleration] svshost1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Internet Mail and News] msqdevl1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Management Console] lssas1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Multimedia extensions] mservice1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MailScanner] C:\Program Files\MKS_VIR_2006\Mks_mail.exe

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] "D:\Speedway Turbo Sliders\VS Online\VSOnline.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\PROGRAMY\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\PROGRAMY\Microsoft Office XP\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRAMY\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_10\bin\npjpi142_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_10\bin\npjpi142_10.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0F107B2B-8098-495C-AB6D-B6C2263A8EAC}: NameServer = 85.255.116.165,85.255.112.122

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FFA69E7-7F5F-4CF2-9079-E193A86DEC46}: NameServer = 85.255.116.165,85.255.112.122

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.165 85.255.112.122

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0F107B2B-8098-495C-AB6D-B6C2263A8EAC}: NameServer = 85.255.116.165,85.255.112.122

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.165 85.255.112.122

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0F107B2B-8098-495C-AB6D-B6C2263A8EAC}: NameServer = 85.255.116.165,85.255.112.122

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.165 85.255.112.122

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(jessica) #2

Najpierw zajmij się usuwaniem Rootkita.

Użyj FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Większość z tych robaków usunie samoczynnie SDFix

Uwaga: działa tylko w Trybie Awaryjnym!

Jednego robaka trzeba usunąć samemu, bo SDFix jeszcze nie ma go w swojej bazie.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki (sprawdź, czy ten plik jest w folderze C:\ WINDOWS czy w folderze " system32", jeśli w "system32", to zmień ścieżkę, którą podałam do usuwania. Plik może być ukryty!):

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** _OTMoveIt (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Teraz zamknij robaczywe porty przed następnymi robakami:

Pobierz Windows Worms Doors Cleaner

ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Potem daj tu:

1) raport z C:\FixWareout.txt

2) raport.txt znajdujący się w folderze SDFix

3) log z DeckardsSS (na samym dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

Zamiast logu z DeckardsSS mogą być logi z Hijacka i nowego ComboFixa.

Zaznaczam: nowego, bo starszej wersji nie wolno używać.

W linku, który podałam, jest jeszcze komunikat o tym, by nie pobierać ComboFixa, ale od dzisiaj już można pobierać, bo ComboFix został już poprawiony.

jessi