Net działa bez zarzutu przez...1 minutę,potem restart kompa


(Piotr Winiarczyk) #1

Proszę o pomoc:

hijackthis:

Silent Runners:


(Bbieniol) #2

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowe logi :slight_smile:


(Piotr Winiarczyk) #3

hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:34:44, on 2006-11-23

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: UpdateMonitor Class - {12639463-00DB-4646-803D-528026140D88} - C:\WINDOWS\system32\dllcache\wumon.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Explorer] C:\WINDOWS\System32\explorer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Java] C:\WINDOWS\System32\msjava.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Repair Registry Pro] C:\Program Files\Repair Registry Pro\RepairRegistryPro.exe -s

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"HTpatch" = "C:\WINDOWS\htpatch.exe" [null data]

"SiSUSBRG" = "C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"RealTray" = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER" ["RealNetworks, Inc."]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"Windows Explorer" = "C:\WINDOWS\System32\explorer.exe" [file not found]

"Microsoft Java" = "C:\WINDOWS\System32\msjava.exe" [file not found]

"Repair Registry Pro" = "C:\Program Files\Repair Registry Pro\RepairRegistryPro.exe -s" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{12639463-00DB-4646-803D-528026140D88}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "UpdateMonitor Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dllcache\wumon.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\Atomowki.scr" ["Cartoon Network"]Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"hp psc 1000 series" -> shortcut to: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"hpoddt01.exe" -> shortcut to: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" ["Hewlett-Packard"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]

"NkbMonitor.exe" -> shortcut to: "C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe" ["Nikon Corporation"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1043979349" -> launches: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe -I "#Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1043979349"" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{FE54FA40-D68C-11D2-98FA-00C0F0318AFE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Real.com"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{CD67F990-D8E9-11D2-98FE-00C0F0318AFE}\

"ButtonText" = "Real.com"Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Version = (invalid data)

The Internet Explorer version cannot be found!


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

The contents of IERESET.INF cannot be reliably checked!


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"

[Strings]: MS_START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 2 lines


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

France Telecom Routing Table Service, FTRTSVC, "C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe" ["France Telecom"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt07\Driver = "hpzsnt07.dll" ["HP"]----------

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 70 seconds.

---------- (total run time: 166 seconds)

avenger.txt:

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\wkmhhhoe

*******************

Script file located at: \??\C:\WINDOWS\bqdlhlje.txt

Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Driver Windows taskmanager unloaded successfully.

Driver MsaSvc unloaded successfully.

Driver Client Server Runtime Proces unloaded successfully.

File C:\WINDOWS\taskmgr.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\csrss.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\msjava.exe deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\explorer.exe deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.


(Bbieniol) #4

Usuń Hijackiem te wpisy:

Przeskanuj ten plik: C:\WINDOWS\system32\dllcache\ wumon.dll na stronie -> http://virusscan.jotti.org/

Podaj jakie wyniki :slight_smile:


(Piotr Winiarczyk) #5

jeśli to o to chodzi to tylko przy AntiVir jest info : Heuristic/Crypted(probable variant)

jak narazie neo dalej zamula ale komp sie nie restartuje


(Bbieniol) #6

Usuń w takim razie jeszcze ten wpis + plik:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzebne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Piotr Winiarczyk) #7

wszystko zrobiłem,niestety dalej to samo,jeśli chodzi o net bo komp sie nie restartuje...dzięki za rady i poświęcony czas.Myślisz że tylko format mi został?


(Bbieniol) #8

Skonfiguruj ręcznie połączenie. Opis tutaj -> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864


(Piotr Winiarczyk) #9

chyba to kwestia wirusów....Kaspersky znalazł mi takiego trojana:Backdoor.Win32.IRCBot.xo w pliku: C:\WINDOWS\system32\hnwagnc.exe nie mogę go usunąć


(adam9870) #10

W takim razie ściągsz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\hnwagnc.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Po wykonaniu pokaż log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić, wklepać klawisz Y, nacisnąć klawisz enter, czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.


(Piotr Winiarczyk) #11

nie widzi go...... This file does not seem to exist


(adam9870) #12

Hmmm... Przeskanuj jeszcze raz Kaspersky'm i powiedz czy nadal zostaje wykrywana infekcja w tym pliku.

I pokaż log z ComboFix'a.


(Piotr Winiarczyk) #13

wygląda na to że z tamtym trojanem ale mam nowy komunikat z kasperskiego:2006-11-25 20:20:04 The application C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe cannot establish connection with server 127.0.0.1. Please check your internet connection settings. If you have a firewall installed, check that the application avp.exe is allowed internet access.

dodatkowo cały czas sama odpala mi się Neostrada z pytaniem czy połączyć się....

Log z Combofixa:


(Bbieniol) #14

Użyj narzędzia Rustock.b-fix

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger. Zaznacz opcję Input script manually i kliknij na Lupkę z prawej strony. W okienku, które się otworzy wklejasz:

Klikasz Done , a następnie zielone światełko i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\ backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\ avenger.txt + nowy log z ComboFixa :slight_smile:


(Piotr Winiarczyk) #15

użyłem tego narzędzia Rustock.b-fix komp się zrestartował. teraz mam tylko tło pulpitu i otworzyło się okienko dos-owskie cmd.exe i ścieżka C:\Documents and Settings\Administrator> i migającu kursor żeby coś wpisać....

Złączono Posta : 27.11.2006 (Pon) 16:11

no i jak masz jakiś pomysł?


(Bbieniol) #16

Wejdź w menedżer zadań (ctrl + alt + del) i dodaj nowy proces: explorer.exe :slight_smile:

Jeżeli się uda, to wklej nowe logi. Jeżeli natomiast nie powiedzie się, to zobacz jak zachowuje się komputer w trybie awaryjnym :slight_smile: