[.NET] Pobranie ikony typu pliku np dla .jpg


(Grzegorz Ch) #1

Witam

Chciałem pobrać, ustawioną w systemie, ikonę dla podanego typu pliku np dla jpg, pdf itp.

Ikonę chciałem następnie dodać do ImageList aby wyświetlić w ListView.

W jaki sposób dostać się np. do ustawionej w systemie ikony dla plików jpg.


(Marcin Miga) #2
System.Drawing.Icon i = System.Drawing.Icon.ExtractAssociatedIcon(@"d:\x.jpg");