.NET Runtime 2.0 Error - podgląd zdarzeń


(Chiracle) #1

Haj,

od kilku dni mam problem z aplikacją (prawdopodobnie) .Net Framework. Gdy chcem włączyć grę, która używa .net frameworka (np. fifa 11) wyskakuje mi błąd, a w podglądzie zdarzeń formuje się nowy komunikat.

.NET Runtime 2.0 Error:

EventType clr20r3, P1 fifaconfig.exe, P2 1.0.0.0, P3 4cab835f, P4 fifaconfig, P5 1.0.0.0, P6 4cab835f, P7 35, P8 c, P9 system.nullreferenceexception, P10 NIL.

oraz .NET Runtime Optimization Service

.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Service work was interrupted due to the following reason(s): SERVICE_INTERRUPT (Mask: 0x01)

Log podczas włączania fify:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


**************Tekst wyjątku**************

System.AccessViolationException: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona.

  w fifasetup_csharp.GameSettingsForm.GetInputMapperRW(IntPtr inputManager, String controllerName)

  w fifasetup_csharp.GameSettingsForm.FillControllerTabsWithDefaults(String controllerName, Boolean iskeyboard)

  w fifasetup_csharp.GameSettingsForm..ctor()

  w fifasetup_csharp.StartingForm.GameSettingsButton_Click(Object sender, EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)

  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Zestawy załadowane**************

mscorlib

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.63 (QFE.060727-6300)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

fifaconfig

  Wersja zestawu: 1.0.0.0

  Wersja Win32: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///E:/Program%20Files/EA%20Sports/FIFA%2011/Game/fifasetup/fifaconfig.exe

----------------------------------------

System

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

Accessibility

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

fifaconfig.resources

  Wersja zestawu: 1.0.0.0

  Wersja Win32: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///E:/Program%20Files/EA%20Sports/FIFA%2011/Game/fifasetup/pl-PL/fifaconfig.resources.DLL

----------------------------------------

System.Xml

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.63 (QFE.060727-6300)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------


**************Debugowanie w trybie JIT**************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.


Na przykład:


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Odinstalowywałem, używałem programu do czyszczenia frameworka, instalowałem ponownie - dalej to samo. Przeinstalowywałem grę również to samo. Wcześniej tego błędu nie miałem. Defragmentowałem dysk. Szukałem informacji na ten temat w googlach, lecz wszystko jest po angielsku. A do takiego poziomu tego języka akurat nie znam. Używałem komendy cmd > sfc /scannow.

Dzięki za pomoc,

pozdrawiam.

-- Dodane 17.12.2010 (Pt) 15:13 --

Odswiezam!

-- Dodane 18.12.2010 (So) 10:56 --

odswiezam...