Net


(agaopo) #1

wchodzac na neta zamiast googli wyswietla j sie takie cos:

Detected SPYware! System error #384

__________________________________________________________________________

Your IP address is 80.55.51.126. Using this address a remote computer has gained anaccess to your computer and probably is collecting the information about the sites you've visited and the files contained in the folder Temporary Internet Files. Attention! Ask for help or install the software for deleting secret information about the sites you visited.

__________________________________________________________________________

Your computer is full of evidences!

ISP of transmission: MORONET

Your IP address: 80.55.51.126

They know you're using: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Your computer is: Windows XP

Risk status for further investigation: VERY HIGH RISK

To protect from the Spyware - click here

To prevent information transmission - click here

To delete the history of your activity, click here

Nie moge ustawic innej strony co to moze byc??wirus! !!


(hajduk123) #2

Tłumaczenie translatorem nawet zrozumiałe

Masz sobie przeczyścić historię bo masz jakieś ''dowody'' (o jakies spyware chodzi chyba)Masz frirewalla abo coś w tym rodzaju??


(agaopo) #3

mam tylko nortona antyvira,a jka ta historie wyczyscic w opcjach internetowych wystarczy???


(hajduk123) #4

To jeszcze nie próbowałeś???? !!


(agaopo) #5

nie wystarczy,dalej jest to samo! !!

jak wchodze w neta to mam w oknie z adresem :

C:\WINDOWS\secure32.html

ale jak to usune z katalogu windowsa to nie moge uruchomic wtedy IE! !!

jestem zielona zupelnie i nie denerwujcie sie na mnie! !!


(Qbek50) #6

wrzuć loga z Hijacka bo widać że masz syf :-o


(agaopo) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:09:43, on 2005-10-21

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\combop.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\English Translator 3\HandyDict.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Agnieszka\Ustawienia lokalne\Temp\wz51ea\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = C:\WINDOWS\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: My Search BHO - {014DA6C1-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SP_ENGLISH] C:\Program Files\English Translator 3\HandyDict.exe -minimize

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - (no file)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe (file missing)

(Gutek) #8

1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj CWS.Systime Removal 3.5

Poczytaj jak usunać Stydler-a