NetiaSpot nie działa po burzy


(Popra) #1

Witam,

Rano była u mnie niezła burza. Zaraz po niej netiaspot ogłupiał. Sieje ładnie sygnał po wifi ale po kablu już niekoniecznie. Port routera pod którym podpięty był stacjonarny komputer podczas burzy generuje jedynie info o braku połączenia kablem. Na pozostałych portach brak możliwości połączenia z komputera stacjonarnego ale nie woła o niewidzialnym kablu.

Podłączyłam testowo laptopa po kablu i połączenie złapałam bez problemu na dwóch wolnych portach (ten pracujący podczas burzy nadal nie działa).

Wygląda na to, że jeden z portów routera jest spalony. Pytanie co z kartą sieciową? Menedzer nie pokazuje żadnych błedów lub konfliktów.

Poniżej wklejam info jakie uzyskałam po podpięciu stacjonarnego do jednego z działających portów routera. Niestety jestem słaba z komputerów i zupełnie nie wiem jak to czytać...

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\user>ping 127.0.0.1


Badanie 127.0.0.1 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128


Statystyka badania ping dla 127.0.0.1:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms


C:\Users\user>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : user-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connec

tion #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-21-86-1C-9E-24

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::b4be:7be1:24bb:d7c4%13(Preferowane)


  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.215.196(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 285221254

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-9A-C4-47-00-21-86-2E-62-55


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

                    fec0:0:0:ffff::2%1

                    fec0:0:0:ffff::3%1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{A399CA02-6341-4E2E-BE09-B9282FD27D59}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\user>ping localhost


Badanie user-Komputer [::1] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms


Statystyka badania ping dla ::1:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms


C:\Users\user>ping -4 localhost


Badanie user-Komputer [127.0.0.1] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128

Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128


Statystyka badania ping dla 127.0.0.1:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 msC:\Users\user>netstat -r

===========================================================================

Lista interfejsów

 13...00 21 86 1c 9e 24 ......Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection #2

 1...........................Software Loopback Interface 1

 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.215.196 276

 169.254.215.196 255.255.255.255 On-link 169.254.215.196 276

 169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.215.196 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.215.196 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.215.196 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 13 276 fe80::/64 On-link

 13 276 fe80::b4be:7be1:24bb:d7c4/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 13 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\user>wmic nic list brief

AdapterType DeviceID MACAddress Name

            NetworkAddresses ServiceName Speed

             0 WAN Miniport (SSTP)

                     RasSstp

             1 WAN Miniport (IKEv2)

                     RasAgileVpn

             2 WAN Miniport (L2TP)

                     Rasl2tp

             3 WAN Miniport (PPTP)

                     PptpMiniport

             4 WAN Miniport (PPPOE)

                     RasPppoe

             5 WAN Miniport (IPv6)

                     NdisWan

             6 WAN Miniport (Network Moni

tor) NdisWan

             7 Intel(R) 82567LM-3 Gigabit

 Network Connection

             8 WAN Miniport (IP)

                     NdisWan

Tunnel 9 Karta Microsoft ISATAP

                     tunnel

Wide Area Network (WAN) 10 20:41:53:59:4E:FF RAS Async Adapter

                     AsyncMac

Tunnel 11 Teredo Tunneling Pseudo-In

terface tunnel 100000

Ethernet 802.3 12 00:21:86:1C:9E:24 Intel(R) 82567LM-3 Gigabit

 Network Connection #2 e1kexpress 100000000

Tunnel 13 Karta Microsoft ISATAP #2

                     tunnel 100000C:\Users\user>wmic nicconfig where IPEnabled='true'

ArpAlwaysSourceRoute ArpUseEtherSNAP Caption

         DatabasePath DeadGWDetectEnabled Default

IPGateway DefaultTOS DefaultTTL Description

   DHCPEnabled DHCPLeaseExpires DHCPLeaseObtained DHCPServer DNSDomai

n DNSDomainSuffixSearchOrder DNSEnabledForWINSResolution DNSHostName DNSSe

rverSearchOrder DomainDNSRegistrationEnabled ForwardBufferMemory FullDNSRegis

trationEnabled GatewayCostMetric IGMPLevel Index InterfaceIndex IPAddress

                    IPConnectionMetric IPEnabled IPFilterSe

curityEnabled IPPortSecurityEnabled IPSecPermitIPProtocols IPSecPermitTCPPort

s IPSecPermitUDPPorts IPSubnet IPUseZeroBroadcast IPXAddress I

PXEnabled IPXFrameType IPXMediaType IPXNetworkNumber IPXVirtualNetNumber Ke

epAliveInterval KeepAliveTime MACAddress MTU NumForwardPackets PMTUB

HDetectEnabled PMTUDiscoveryEnabled ServiceName SettingID

      TcpipNetbiosOptions TcpMaxConnectRetransmissions TcpMaxDataRetransm

issions TcpNumConnections TcpUseRFC1122UrgentPointer TcpWindowSize WINSEnabl

eLMHostsLookup WINSHostLookupFile WINSPrimaryServer WINSScopeID WINSSecondar

yServer

                    [00000012] Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Net

work Connection %SystemRoot%\System32\drivers\etc

                  Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection

 #2 TRUE 255.255.255.255

  {} FALSE user-Komputer

         FALSE TRUE

                       12 13 {"169.254.2

15.196", "fe80::b4be:7be1:24bb:d7c4"} 20 TRUE FALSE

                   {} {}

  {} {"255.255.0.0", "64"}


                00:21:86:1C:9E:24

                   e1kexpress {A399CA02-6341-4E2E-BE09-B928

2FD27D59} 0

                                    TRUE

(roobal) #2

Karta sieciowa oraz sterownik działa poprawnie, możliwe, że router jest uszkodzony, karta sieciowa nie uzyskuje w ogóle adres IP* z serwera DHCP NetiSpot. Sprawdź na innym kablu czy również nie możesz uzyskać adresu*, jeśli nic się nie zmieni, sprawdź jak router będzie działał po przywróceniu go do ustawień fabrycznych.

* adres 169.254.0.0/16 to adres o zasięgu lokalnym, tzw. link local, który jest automatycznie przypisywany przez system operacyjny, gdy nie może pobrać adresu IP z serwera dhcp. Zasięg lokalny oznacza, że pakiety nie mogą wyjść poza tę sieć, dlatego też nie posiada ona informacji o bramie domyślnej, przykładem takiej sieci mogą być komputery połączone ze sobą bezpośrednio, np. dwa komputery połączone kablem sieciowym, łącze typu punk-punkt.


(Popra) #3

Router był wcześniej resetownay. Kabel zmieniłam również przed wykonaniem testu. Zagadką jest to, że laptop łączy się po kablu z dwóch ocalałych portów bez problemu. A komputer stacjonarny już nie…

Tak czy inaczej zgłosiłam router do wymiany.


(roobal) #4

Pokaż wynik polecenia ipconfig /all z laptopa, na którym wszystko działa i z komputera stacjonarnego, porównamy wyniki.