Neuromorficzny komputer Intela

„Intel stworzył neuromorficzny komputer odpowiadający mózgowi małego ssaka”

źródło: https://www.geekweek.pl/news/2020-03-24/intel-stworzyl-neuromorficzny-komputer-odpowiadajacy-mozgowi-malego-ssaka/