nForce4


(McDracullo) #1

zainstalowalem program nTune w wersji 2.00.23 i po odpaleniu jakiekogolwiek narzędzia zawiesza mi sie komp!! :frowning: mam winxp sp2 gigabyte ga-k8nf-9.. nie wiem co robic. pomozcie!!


(Xiao19) #2

odinstaluj program bo soft ten nieobsluguje

dobrze nforce 4

:smiley: :smiley: