Nginx fastcgi + Ruby on rails

Chciałem uruchomić serwer Ruby on Rails, który współpracowałby z modułem fastcgi w nginxie.

Czy ktoś z Was ma działającą konfigurację i zgodziłby się nią podzielić?

Potrzebuję fragment konfiguracji serwera nginx dotyczący ustawień modułu fastcgi oraz ewentualną konfigurację, którą należy przeprowadzić na serwerze Ruby on Rails.

Jeśli chodzi o sam serwer aplikacji to obecnie używam domyślnego Webrick’a, ale mogę uruchomić dowolny serwer Ruby on Rails.