Nic nie otwiera sie non stop wirus

Od jakiegoś czasu non stop wyskakują mi komunikaty odnośnie infekcji systemu posiadam g data antivirus lecz to wytrzymywałem ale nawet nie mogę otworzyć poczty komputer zdecydowanie spowolniał nie wiem co jest grane . Z góry Dzięki za pomoc :slight_smile:

 

FRST : http://wklej.to/1OB1K

Addition : http://wklej.to/AhziN

Shortcut : http://wklej.to/pehLV

Czy celowo zainstalowałeś SpeedTray?

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Najpierw możesz wyeksportować zakładki: KLIK

Geek Uninstaller free: KLIK

Później zainstaluj stabilną wersję: KLIK

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
ProxyEnable: [S-1-5-21-4287323009-3445581835-3585899325-1000] => Internet Explorer proxy is enabled.
ProxyServer: [S-1-5-21-4287323009-3445581835-3585899325-1000] => 127.0.0.1:8118
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4287323009-3445581835-3585899325-1000 -> {D990CBF5-93D2-44A6-876A-DAD80F244A18} URL = 
FF Extension: Firefox Helper - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\distribution\bundles\a042e38425c667089846309695f2c3c9 [2015-03-02]
R2 PrivoxyService; C:\Program Files (x86)\Jelbrus Secure Web\privoxy.exe [371200 2015-03-02] (The Privoxy team - www.privoxy.org) [File not signed] <==== ATTENTION
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S2 Live Malware Protection; C:\Windows\mlwps.exe [X] <==== ATTENTION
S2 Mobile Broadband HL Service; "C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbservice.exe" -service [X]
S0 xlfcyxwg; No ImagePath
S3 PCASp60; System32\Drivers\PCASp60.sys [X]
2015-03-02 14:45 - 2015-03-02 14:45 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Jelbrus Secure Web
2015-02-27 14:42 - 2015-02-27 14:42 - 00000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Roaming\C5AF.tmp
2014-12-06 22:49 - 2014-12-06 22:49 - 2361184 _____ () C:\ProgramData\SPLE9AF.tmp
Task: {084C6AF9-C5FC-4765-91DC-43EFFFEAB028} - System32\Tasks\Jelbrus Secure Web Task => C:\Program Files (x86)\Jelbrus Secure Web\jswtask.exe [2015-03-02] (Jelbrus) <==== ATTENTION
Task: {CCB8E735-0C0E-4646-B5C4-75B7E92F3DEE} - System32\Tasks\Malware Cleaner => C:\Users\Admin\AppData\Roaming\C5AF.tmp.exe
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\*.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

nie mogę zfixowac bo mi zacina się program przy mozilla firefox odinstalowałem i nadal to samo

Uruchom system w trybie awaryjnym.

Po uruchomieniu komputera naciskaj klawisz F8 i wybierz tryb awaryjny.

http://support.kaspersky.com/pl/general/various/493#q1