Nie czyta mi ze style.css niektórych tabel?!


(Dzidek794) #1

(system) #2

Komórki masz na id a w stylach piszesz class.

Jak masz w komórce

id="menu1"

to w stylach piszesz

#menu1 { ... }

class to . a id #.