Nie da się włączyć Windowsa XP


(Gruberek) #1

Jak sobie coś zainstaluje co kolwiek np. gre antywirusa .... i jak robie restart to mi się nie chce pokazać pasek "menu start" czy jakoś tak a czasem nie ma nawet pulpitu o co z tym chodzi i jak temu zaradzić?


#2

Daj loga Silent Runners lub Hijack This... z trybu awaryjnego


(Gruberek) #3

A musi być w trybie awaryjnym?

Bo ja moge wejść normalnie ale dopiero po czymśtam odzyskiwaniu czegoś....

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:48:45, on 2006-04-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Programy\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Programy\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Gruber\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.187\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [yahoo inc.] ypages.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mousepad] C:\\mousepad2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gimmysmileys] C:\\newname.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Programy\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IS CfgWiz] E:\Program Files\Norton Internet Security\cfgwiz.exe /GUID {F073BDC9-0D67-4ff0-879E-27241C843828} /MODE CfgWiz /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1144359794810

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spyspotter/sp3.02r/spyspottercabinstall.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{248A6106-1723-4CBE-86D4-6D8CC9149544}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{248A6106-1723-4CBE-86D4-6D8CC9149544}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Usługa Norton Protection Center (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Performance True Type Font (PerfFont) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\perfont.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(boczi) #4

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

Po czynnnościach skan programami ANTY - antyspyware, antywirusowe - linki w dziale Bezpieczeństwo i nowy log.


(Gruberek) #5

Usunąć pliki zaznaczone na czerwono oraz te wpisy:

O4 - HKLM\..\Run: [yahoo inc.] ypages.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [mousepad] C:\\mousepad2.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [gimmysmileys] C:\\newname.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Config] msdconfig.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe" 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spyspotter/sp3.02r/spyspottercabinstall.cab 

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

?


(boczi) #6

Najpierw usuwasz w awaryjnym z wył. przywracaniem systemu pogrubione pliki,- w przypadku problemów proponuję użyć Unlocker lub KillBox; następnie to co zostanie - z tego co podałem usuwasz z Hijackthis.


(Tomek Zamlynny) #7

czyli zawiesza Ci sie pasek zadań :?: start-> uruchom-> services.msc

gdzie wyłącz usługe