Nie działa internet, mimo, że komputer widzi sieć


(Zbayno) #1

Od 6 godzin przeszukuję internet i nic nie znalazłem, także ręce mi opadły. Do rzeczy. Mam w domu 3 kompy. 2 z nich to lapy, które czerpią internet przez wifi, a jeden stacjonarny czerpie go z kabla. Dzisiaj na moment odłączyłem kabel. Po ponownym podłączeniu internet padł. Kabel podłączony, na routerze świeci się lampka, że działa. Komputer widzi w sieci dwa pozostałe laptopy - to znaczy, że widzi sieć, ale po prostu nie odbiera internetu. Na lapach oczwyiście net śmiga. Pamiętam, że jak ustawiałem to rok temu, to wpisywałem adres MAC z routera, ale dzisiaj to nie pomogło. Macie jakieś rady?


(ssn) #2

Objawy takie jakby w komputerze brama domyślna była źle wpisana ;]


(Zbayno) #3

Kiedy wpisuję ip, maskę, bramę i dns to mam konflikt ip. Kiedy nie wpiszę dns, a tylko ip, maskę, bramę, to nie działa w ogóle. Kiedy mam automatyczne przyznawanie ip również nie działa.


(ssn) #4

Wpisz inne, wolne IP (oczywiście z tej samej podsieci) żeby nie było konfliktów.

Albo napraw DHCP w routerze. Sprawdź jakie IP mają laptopy (bo na nich działa) i porównaj to z tym co jest przydzielane komputerowi (bo tu jest pewnie problem z skoro nie działa).


(Zbayno) #5

Wpisywałem inne Ip - podobne (różniące się jedną cyfrą) - dalej był konflikt, oraz wpisywałem całkiem inne - nie działało w ogóle. Porównywałem Ip z laptopowymi. Jak się naprawia DHCP?


(roobal) #6

Uruchom wiersz poleceń systemu Windows i wykonaj poniższe polecenia.

netsh interface ip set address name="Połączenie lokalne" source=dhcp

netsh interface ip set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp

ipconfig /release

ipconfig /renew

Jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie wiersz poleceń i podaj mi wyniki poniższych poleceń kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh interface ip show config

route print

ping localhost

tracert dobreprogramy.pl

nslookup dobreprogramy.pl

Proszę podać wyniki wszystkich poleceń.


(Zbayno) #7

Nie pomogło, wklejam cały log

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>netsh interface ip set address name="Połączenie lokalne" sou

rce=dhcp

Protokół DHCP jest już włączony dla tego interfejsu.C:\Windows\system32>netsh interface ip set dns name="Połączenie lokalne" source=

dhcpC:\Windows\system32>ipconfig /release


Konfiguracja IP systemu WindowsKarta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::e4aa:3a27:b485:b5f%11

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.10.0.1


Karta tunelowa isatap.{A7873D22-B77F-4D3C-A41B-E43EFB4B9505}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


C:\Windows\system32>ipcongif /renew

Nazwa 'ipcongif' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne,


program wykonywalny lub plik wsadowy.


C:\Windows\system32>ipconfig /renew


Konfiguracja IP systemu Windows


Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu Połączenie lokalne: nie można

skontaktować się z serwerem DHCP. Upłynął limit czasu żądania.


C:\Windows\system32>/ipconfig /renew

Nazwa '/ipconfig' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne

,

program wykonywalny lub plik wsadowy.


C:\Windows\system32>ipconfig /renew


Konfiguracja IP systemu Windows


Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu Połączenie lokalne: nie można

skontaktować się z serwerem DHCP. Upłynął limit czasu żądania.


C:\Windows\system32>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : dom1

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 88-AE-1D-15-88-34

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::e4aa:3a27:b485:b5f%11(Preferowane)


  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.11.95(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.10.0.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 250899716

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-16-96-08-5D-F4-6D-04-66-50-E9


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

                    fec0:0:0:ffff::2%1

                    fec0:0:0:ffff::3%1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.{A7873D22-B77F-4D3C-A41B-E43EFB4B9505}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Windows\system32>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 169.254.11.95

  Prefiks podsieci: 169.254.0.0/16 (maska 255.255.0.0)

  Brama domyślna: 10.10.0.1

  Metryka bramy: 256

  Metryka interfejsu: 20

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 11...88 ae 1d 15 88 34 ......Realtek PCIe GBE Family Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1 169.254.11.95 276

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.11.95 276

  169.254.11.95 255.255.255.255 On-link 169.254.11.95 276

 169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.11.95 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.11.95 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.11.95 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1 Domyślne

     0.0.0.0 0.0.0.0 25.0.0.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 11 276 fe80::/64 On-link

 11 276 fe80::e4aa:3a27:b485:b5f/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

 0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1

===========================================================================


C:\Windows\system32>ping localhost


Badanie dom1 [::1] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms

Odpowiedź z ::1: czas<1 ms


Statystyka badania ping dla ::1:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms


C:\Windows\system32>tracert dobreprogramy.pl

Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego dobreprogramy.pl.


C:\Windows\system32>nslookup dobreprogramy.pl

Serwer: UnKnown

Address: fec0:0:0:ffff::1


*** UnKnown nie może odnaleźć dobreprogramy.pl: No response from server


C:\Windows\system32>

(Merliner) #8

Zresetowałeś ustawienia tcp/ip.

Ok, rób po kolei.

Odłącz komputer od internetu.

Sprawdź czy masz włączone usługi: Klient DHCP, Klient DNS, Zdalne wywoływanie procedur. Muszą być włączone.

Tymczasowo wyłącz wszystkie firewalle.

Tymczasowo wyłącz wszystkie antiwirusy.

Tymczasowo włącz usługę Program uruchamiający proces serwera DCOM.

Odinstaluj i zainstaluj ponownie kartę sieciową.

Zrestartuj komputer aby zastosował nowe zmiany.

Podłącz internet i sprawdź. Jak działa to z powrotem uruchom etapowo firewall i antywirus, i sprawdzaj.

Jeśli nie działa, podaj model rutera. Może coś mu sie pomieszało w konfiguracji.


(Zbayno) #9

DHCP, DNS, Zdalne wywoływanie procedur uruchomiono - było tak wcześniej

Firewall i antyvir wyłączyłem.

Program uruchamiający proces serwera DCOM był już uruchomiony.

Nie działa, dalej sieć niezidentyfikowana.

aha, jeszcze dalsza część posta, moment

Reinstall sterów karty sieciowej, restart kompa, dalej nie działa.


(Zbayno) #10

Wyłączyłem antyvira po restarcie i zaskoczyło. Teraz muszę go sobie jakoś skonfigurować! Wielkie dzięki za pomoc :slight_smile:

E: po włączeniu firewalla i antyvira działa dalej. Wielkie dzięki!


(roobal) #11

Skoro wyłączenie antywirusa pomogło, możliwe, że antywirus i/lub zapora sieciowa blokowała pakiety rozgłoszeniowe, dlatego komputer nie mógł skontaktować się z serwerem DHCP w celu uzyskania adresu IP. Zresztą widać bałagan w konfiguracji protokołu TCP/IP. Zresztą wyłączanie zapory sieciowej i antywirusa nie jest zbytnio dobrym rozwiązaniem, dlatego może napisz z jakiego antywirusa i zapory korzystasz, wówczas postaramy się jakoś rozwiązać ten problem.


(Zbayno) #12

Wcześniej wyłączałem antyvira i firewall, reinstallowałem kartę sieciową i nie pomogło. Ale razem z ustawieniami od kolegi wyżej, internet wrócił. Potem włączyłem antivir i firewalla i działa dalej. Na razie :slight_smile:


(Merliner) #13

Cieszę się ze pomogłem. Szkoda że nie wiadomo co dokładnie było przyczyną. Napisz proszę jakich używasz firewalli i antivirusów, łatwiej będzie zidentyfikować problem.


(Zbayno) #14

Zone Alarm - Firewall i Avira jako antyvir.


(Merliner) #15

Tak się składa ze miałem kiedyś Avirę. Jest tam pewien moduł, który gdy jest błędnie uruchamiany lub uszkodzony, powoduje totalną blokadę internetu. Pomaga deinstalacja lub reinstalacja tego programu.