Nie działa player w przeglądarce IE11


(Djzon) #1

Nie działa player (audio) w przeglądarce IE11, zamiast tego otwiera się w Windows Media Player strumień audio.


(XMan) #2

Zainstalowany Adobe Flash Player dla IE?

http://download.macromedia.com/get/flashplayer/current/licensing/win/install_flash_player_15_active_x.exe

 


(Djzon) #3

Oczywiście.