Nie działa polecenie sfc /scannow


(Avista) #1

Wywołuję polecenie " uruchom" (flaga+R) wpisuję "sfc /scannow" i nic się nie dzieje w mojej Viście.

Czy ta funkcja w ogóle działa w Viście czy to polecenie zostało podmienione jakimś innym, czy co?

Rozumiem że ma być wyraz sfc potem spacja, ukośnik i bez spacji słowo scannow?


(deFco247) #2

Musisz otworzyć wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i dopiero w nim wpisać to polecenie.


(Avista) #3

OK, już działa!