Nie działa Windows Update, Bardzo długi start systemu, powolna praca systemu

Log otl.txt http://wklej.org/id/1209209/

Nie widać infekcji.

Odinstaluj stary program antywirusowy McAfee i Akamai NetSession Interface.

Pobierz i uruchom MCPR.exe:

http://service.mcafee.com/FAQDocument.aspx?id=TS101331

http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 32-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Pobierz i uruchom Farbar Service Scanner

Zaznacz wszystkie pozycje i kliknij Scan.

Pokaż raport z tego programu.

Nie mam/nie miałem McAfee ani w “Programy i Funkcje” nie mam/nie miałem w “program files” folderu Mcafee.

Nie widać żadnych problemów z usługami.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [HP Connection Manager.exe] - [x]
HKCU\...\Run: [Akamai NetSession Interface] - "C:\Users\Marcin Nikiforuk\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
S3 catchme; \??\C:\Users\MARCIN~1\AppData\Local\Temp\catchme.sys [x]
S3 dgderdrv; System32\drivers\dgderdrv.sys [x]
S2 DgiVecp; \??\C:\windows\system32\Drivers\DgiVecp.sys [x]
S3 EST_BusEnum; system32\DRIVERS\GenBus.sys [x]
S3 EST_Server; system32\DRIVERS\GenHC.sys [x]
S3 NUS_Bus32; system32\DRIVERS\NUS_Bus32.sys [x]
S3 ZTEusbnet; system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [x]
Task: {1AA57F3E-F8E4-4ECC-9F28-7A5B247E71B4} - System32\Tasks\QtraxPlayer => C:\Program Files\Microsoft Silverlight\sllauncher.exe [2012-04-11] (Microsoft Corporation)
Task: {75A13B4B-79F1-4243-8146-36B35FC11C0C} - System32\Tasks\{AEA02F24-8C21-4266-AAFE-6ED6FDC1428D} => Firefox.exe http://www.skype.com/go/downloading?source=lightinstaller&ver=4.2.11.155&LastError=12002

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj C:\FRST

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Zaktualizowane.

Co dalej ?

 

Odinstaluj Java™ 6 Update 34 i zainstaluj Firefox 26