Nie działający menedżer zadań


(Paluszczak) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:09:32, on 2007-11-16

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\spoolsv.exe

C:\Windows\System32\snmp.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,%windir%\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\rsvpsp.dll' missing

O20 - Winlogon Notify: SSOExec - %windir%\temp\sso\ssoexec.dll (file missing)

O23 - Service: QoS RSVP (RSVP) - Unknown owner - C:\Windows\system32\rsvp.exe (file missing)


-- 

End of file - 2060 bytes

Mam XP FLP, nie korzystam z antywirusów ale mam firewall sprzętowy.

Jak będe miał czas to zrobię sobie konto z ograniczeniami.


(Gutek) #2

Wklej do notatnika:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą TASKMG.REG

Plik podwójnie klikasz i potwierdzasz.

Daj log z ComboFix


(Paluszczak) #3

Combofix się nie uruchamia, bo ponoć nie mam uprawnień administratora...

Czyli co ?? Reinstalacja systemu ?? I później konto z ograniczeniami ??

Nie korzystam z antywirusów, mam jedynie firewall w routerze a LAN jest w pełni bezpieczny...

Posiadam system XP FLP w wersji angielskiej...


(Leon$) #4

Przed uruchomieniem Combo >> PPM na czas >> ustaw datę/godzinę >> zmień datę na październik >> zatwierdź(potem zmienisz czas na aktualny)

:slight_smile: