Nie działający mikrofon w kamerce

Witam

Ostatnio przestał mi działać mikrofon w kamerce, mam kamerke logitecha i płyte też mam do niej. Próbowałem przeistalować ją, ale nie pomogło. na drugim komputerze też mi się kiedyś tak zrobiło i pomógł dopiero format. Wydaje mi się że to coś z rejestrem, bo ciągle przy włączaniu pisze o dodawaniu nowego sprzętu, mimo że jest zainstalowany i obraz przesyła, ale nie dźwięk. Wklejam loga z hjt. i proszę o przejrzenie. Za pomoc serdecznie dziękuję.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:38:19, on 2009-12-19

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe

C:\Program Files\Livebox\Launcher\Launcher.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\0\AlertModule.exe

C:\Program Files\Livebox\systray\systrayapp.exe

C:\Program Files\Livebox\connectivity\connectivitymanager.exe

C:\Program Files\Livebox\connectivity\CoreCom\CoreCom.exe

C:\Program Files\Livebox\connectivity\CoreCom\OraConfigRecover.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\0\FTCOMModule.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\LowLight.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\HijackThis.exe

D:\Programy\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: AOLTBSearch Class - {EA756889-2338-43DB-8F07-D1CA6FB9C90D} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 2.0\aoltb.dll

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\Program Files\Livebox\SearchURLHook\SearchPageURL.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AOL Toolbar Launcher - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 2.0\aoltb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 2.0\aoltb.dll

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] “RUNDLL32.EXE” C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [ORAHSSSessionManager] “C:\Program Files\Livebox\SessionManager\SessionManager.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - S-1-5-18 Startup: F2CB1B.lnk = C:\WINDOWS\system32\BD1665\F2CB1B.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - .DEFAULT Startup: F2CB1B.lnk = C:\WINDOWS\system32\BD1665\F2CB1B.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: F2CB1B.lnk = C:\WINDOWS\system32\BD1665\F2CB1B.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &AOL Toolbar Search - c:\program files\aol\aol toolbar 2.0\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … stubie.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom SA - C:\PROGRA~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

End of file - 6474 bytes

Log czysty.

dzięki

w takim razie może macie jakiś pomysł dlaczego to się stało. Cały czas było wszystko w porządku. Problem zaczął wydaje mi się że po instalacji sterowników do liveboxa. czy może to być tego przyczyna?

Co do loga to masz pełno zbędników, które niepotrzebnie startują z uruchomieniem komputera.

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … opic=116.0

Użyj CCleaner http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr … 13061.html

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

znasz ten plik?

Nie kojarzę go.

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

netsvcs

msconfig

safebootminimal

safebootnetwork

%systemdrive%*.*

co mam z tym zrobić??

Zobacz na dole OTL - hijackthis-rsit-otl-dds-inne-instrukcja-t36654.html

http://wklej.org/id/240803/

http://wklej.org/id/240805/