Nie działający monitor sieci

No to następny temat :slight_smile:

Jakiś czas temu zainstalowałem conky i działało wszystko tak jak chciałem. Później zrobiłem reinstalkę i tam gdzie pokazuje upload, download, up, down jest cały czas na 0.

Dalej mam eth1. Próbowałem kilkanaście innych configów ale żaden nie działa.

A skrypt IP.sh masz? Jeśli nie to Ci później podrzucę, bo akurat spadam do pracy :slight_smile:

Tak z ciekawości, po konfigu widzę, że chyba podobny do mojego http://www.linux.pl/?id=foto&kategoria=0&results=1216 ? :slight_smile:

Pozdrawiam!

No tak, bardzo podobny konfig, ja mam bardziej okrojony. A skrypt mam w katalogu Conky. Nic w nim nie jest napisane, żeby go gdzieś umieścić.

Ale czy ip.sh nie jest tylko od wyświetlania IP?

Mój Conky wygląda tak: http://img200.imageshack.us/i/conky.jpg/

I chodzi mi o tą cześć z siecią. Cały czas jest na zero.

Hmm dlaczego masz dwa razy wpisy do eth1? Zamień w drugiej części eth1 na eth0 - może z tego korzystasz? Sprawdź najlepiej poprzez ifconfig.

I druga rzecz, która mi się rzuciła w oczy to na końcu brakuje Ci jeszcze jednego wiersza

${endif}

${endif} na końcu mam, po prostu nie skopiowałem. Zmieniłem eth1 w drugiej części na eth0 a potem na eth27 bo ifconfig wyświetliło:

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:d7:bd:60:31 

     inet addr:93.105.159.109 Bcast:93.105.159.255 Mask:255.255.252.0

     inet6 addr: fe80::21b:d7ff:febd:6031/64 Scope:Link

     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)


eth27 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:6c:a8:8c:7c 

     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:1000 

     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

     Interrupt:27 Base address:0x4000 


lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:835 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:24489 (24.4 KB) TX bytes:24489 (24.4 KB)

Ale dale nie działa.

O ile dobrze pamiętam, skrypty do conky w wg większości conkyrc, powinny być w ukrytym folderze .scripts, jeśli masz w tym folderze co pisałeś musisz w configu zmienić jego ścieżkę w conkyrc, najlepiej pokaż konfig.

Pozdrawiam!

ehh… Najpierw trzeba wydobyć config z zaświatów :slight_smile:

touch ~/.conkyrc

I Teraz wklej do pliku .conkyrc zawartość (czyli ctekst configa).

Zamień wszystkie eth1 na eth0 - w Linuksie większość liczy się od zera :slight_smile:

use_xft yes

xftfont Liberation Sans:size=8


update_interval 1

total_run_times 0

double_buffer yes

text_buffer_size 2048


own_window yes

own_window_type override

own_window_transparent yes

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager


minimum_size 185 0

maximum_width 185


default_color slate grey

draw_shades no


color0 slate grey

color1 slate grey

color2 slate grey


alignment top_right

gap_x 25

gap_y 50


no_buffers no

net_avg_samples 2


override_utf8_locale yes


no_buffers yes


TEXT

DATA ${hr 2}

${offset 140}${voffset 0}${font OpenLogos:size=40}T$font

${voffset -50}${goto 10}${font Liberation Sans:style=Bold:size=10}${color2}${time %A}${color}${font}

${voffset 0}${goto 10}${time %d %B %Y}

${voffset 0}${goto 20}${font Liberation Sans:style=Bold:size=38}${color2}${time %H}${color}${font}${voffset -35}${font Liberation Sans:style=Bold:size=38}${color2}${time :%M}${font Liberation Sans:style=Bold:size=15}${time :%S}${color}${font}

${voffset 10}${color0}${font Webdings:size=15}i${font}${color} Aktualizacje: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${alignr}${execi 10800 cat /var/log/upgrades.log}${color}${font}

${color0}${font StyleBats:size=16}q${font}${color} Uruchomiony: ${alignr}${color2}${uptime}${color}


SYSTEM ${hr 2}

${color0}${font StyleBats:size=16}A${font}${color} CPU1: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}${cpu cpu1}%${color}${font} ${alignr}${color2}${cpubar cpu1 8,60}${color}

${color0}${font StyleBats:size=16}g${font}${color} RAM: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}$memperc%${color}${font} ${alignr}${color2}${membar 8,60}${color}

${color0}${font StyleBats:size=16}j${font}${color} SWAP: ${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1}$swapperc%${color}${font} ${alignr}${color2}${swapbar 8,60}${color}

${color0}${font StyleBats:size=16}l${font}${color} Procesów: ${color2}${alignr 13}CPU${alignr}Mem${color}

     ${top name 1}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${alignr 10}${top cpu 1}${alignr }${top mem 1}${color}${font}

     ${top name 2}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${alignr 10}${top cpu 2}${alignr }${top mem 2}${color}${font}

     ${top name 3}${font Liberation Sans:style=Bold:size=8}${color1} ${alignr 10}${top cpu 3}${alignr }${top mem 3}${color}${font}


DYSKI ${hr 2}

${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font} Root:

${fs_used /}/${fs_size /} $alignr${fs_bar 8,60 /}

${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font} Home:

${fs_free /home}/${fs_size /home} $alignr${fs_bar 8,60 /home}

${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font} Moje:

${fs_free /media/Moje}/${fs_size /media/Moje} $alignr${fs_bar 8,60 /media/Moje}

${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font} Pusta:

${fs_free /media/Pusta}/${fs_size /media/Pusta} $alignr${fs_bar 8,60 /media/Pusta}


SIEĆ ${hr 2}

${if_existing /proc/net/route eth1}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed eth1} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth1 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed eth1} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth1 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth1}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth1}

${else}${if_existing /proc/net/route eth1}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed eth0} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth0 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed eth0} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth0 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth0}

${endif}${else}


${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font} Sieć niedostępna

${endif}

Po touch ~/.conkyrc nic się nie dzieje. Zamiana na eth0 nic nie daje. Plik ip.sh jest jednak w /home/…/.scripts

W twoim configu nie widzę wskazania do skryptu, wkleję Ci kawałek mojego configa dotyczącego sieci.

W miejsce tego u Ciebie w configu:

SIEĆ ${hr 2}

${if_existing /proc/net/route eth1}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed eth1} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth1 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed eth1} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth1 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth1}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth1}

${else}${if_existing /proc/net/route eth1}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed eth0} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth0 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed eth0} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth0 8,60 F57900 FCAF3E}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth0}

${endif}${else}

Wklej kawałek mojego i sprawdź czy działa.

SIEĆ ${hr 2}

${if_existing /proc/net/route ath0}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}v${font} Wysyłanych: ${upspeed ath0} kb/s $alignr${upspeedgraph ath0 8,60 C22F2F DA3F3F}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}r${font} Pobieranych: ${downspeed ath0} kb/s $alignr${downspeedgraph ath0 8,60 32dc10 32dc10}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Wysłanych: $alignr${totalup ath0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Pobranych: $alignr${totaldown ath0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}z${font} Połączono z: $alignr${wireless_essid ath0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}Z${font} Jakość: ${wireless_link_qual ath0}% $alignr${wireless_link_bar 8,60 ath0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font} Lokalne IP: $alignr${addr ath0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font} Publiczne IP: $alignr${execi 1 ~/.scripts/ip.sh}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}I${font} Połączenia TCP: ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 count}

${else}${if_existing /proc/net/route eth0}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}v${font} Up: ${upspeed eth0} kb/s $alignr${upspeedgraph eth0 8,60 C22F2F DA3F3F}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}r${font} Down: ${downspeed eth0} kb/s $alignr${downspeedgraph eth0 8,60 C22F2F DA3F3F}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: $alignr${totalup eth0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: $alignr${totaldown eth0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font} Local Ip: $alignr${addr eth0}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font} Public Ip: $alignr${execi 1 ~/.scripts/ip.sh}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}I${font} Połączenia TCP: ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 count}

${endif}${else}${if_existing /proc/net/route wlan0}

${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}v${font} Up: ${upspeed eth1} kb/s $alignr${upspeedgraph eth1 8,60 C22F2F DA3F3F}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}r${font} Down: ${downspeed eth1} kb/s $alignr${downspeedgraph eth1 8,60 C22F2F DA3F3F}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: $alignr${totalup eth1}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: $alignr${totaldown eth1}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font} Local Ip: $alignr${addr eth1}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font} Public Ip: $alignr${execi 100 ~/.scripts/ip.sh}

${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}I${font} Połączenia TCP: ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 count}

${endif}${else}

${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font} Brak połączenia sieciowego

${endif}

Jeśli skrypt masz w innym folderze niż ~/.scripts/ip.sh zmień jego ścieżkę lub zostaw tak jak wkleiłem, jeśli masz go rzeczywiście w folderze .scripts w /home/ Pamietaj, że ~ to skrót dla /home/user, więc nie musisz zamieniać ~/.scripts/ip.sh, na /home/user/scripts/ip.sh :slight_smile:

Pozdrawiam!

PS. Twój config również u mnie nie działa.

Skrypt jest w tym folderze: /home/user/scripts/ip.sh

Wkleiłem to co dałeś ale dale wszystko jest na zero.

I jeszcze raz się pytam, czy ten skrypt ip.sh nie jest tylko od pokazywania IP a nie całej sieci, czyli wysyłane, pobierane,…?

Ale nawet jeśli, to na twoim configu i tak minitorowanie nie działa, być może coś jest nie tak. Do twojego conkyrc wkleiłem mój urywek i działa.

A ten folder scripts jest ukryty? Bo napiasłeś bez kropki przed scripts, jeśli ten folder jest widoczny to zmień jego nazwę na .scripts.

Tak przyglądam się temu konfigowi i jest w nim if_existing /proc/net/route

Sprawdź jeszcze czy masz taki plik, bo pamiętam że u mnie kiedyś też nie działało monitorowanie sieci nawet w monitorze systemu Gnome.

Pozdrawiam!

EDIT: W sumie to tak, skrypt rzeczywiście wyświetla tylko ip a nie odbiór i wysyłanie danych ale mimo wszystko w twojej wersji monitorowanie nie działa u mnie również.

Tak, folder scripts jest z kropką, nie postawiłem jej jak pisałem posta. Jeszcze źle napisałem wcześniej, ja wkleję twój to zupełnie nic się nie wyświetla, tylko napis SIEĆ. route jest tam gdzie powinno.

No dobra, to jesteśmy na właściwym kierunku ;> bo monitorowanie sieci nie działa w monitorze systemu Gnome.

Znalazłem takie problemy w googlach ale bez rozwiązania…

Przepraszam, mój błąd, nie poprawiłem wpisów w konfigurcji dla mojej karty, twój config jednak działa dobrze, czyli problem u Ciebie jest ogólnie z monitorowaniem sieci.

Pozdrawiam!

Ponawiam temat. Po instalacji Debiana testing problem znowu się pojawił. Monitor sieci nie monitoruje, cały czas jest na zero.

ifconfig:

ifconfig -a

Miałem problem ze zmieniającym się MAC i rosnącym eth któro powinno być eth0 ale poradziłem sobie zmieniając plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules na:

Nie ma pojęcia dlaczego tak się dzieje, nie mam już pomysłów. Podczas instalacji miałem problem z połączeniem się przez DHCP ale udało się podpinając kabel ethernet rj45 (chyba tak on się nazywa?) więc jakoś połączył się a tak na co dzień łączę się przez kabel USB bo ten nie chce działać (kabel eth…). Założyłem taki sam temat na forum Debian, jak tam ktoś pomoże to napiszę tu.