Nie działający program z instrukcją switch


(natan007) #1

Witam Zaczynam programować w C++, ale zatrzymałem się na takim prostym programie, Dev C++ nie chce mi go skompilować, poprawiłem wszystkie literówki i nie wiem co mam dalej zrobić, może ktoś z was by mi podpowiedział co z nim jest nie tak. Proszę się nie śmiać jestem początkującym.

include

include

using namespace std;

main()

{

int a,b;

char ktore ;

cout<<"Podaj pierwsza liczbe: \n";

cin>>a;

cout<<"Podaj druga liczbe: \n";

cin >> b;

cout<<"Ktore dzialanie bedziemy wykonywac? \n"

<<"+ - dodawanie \n - - odejmowanie \n * - mnozenie\n / - dzielenie \n";

cin >> ktore ;

switch (ktore)

{

case + :

cout << a+b "\n";

break;

case - :

cout << a-b "\n";

break;

case * :

cout << a*b "\n";

break;

case / :

cout << a/b "\n";

if (b != 0 ) cout << a/b;

else cout << "NIe dziel przez zero";

break;

default :

cout << "Zarzadales" << ktore

<< "Nie znam takiego !";

}

getch();

}


(Zenstr) #2

Ale kaszana. :?

Tyle dam ,bo więcej mi się nie chciało.

#include

main()

{

using namespace std;


 cout.setf(ios_base::fixed,ios_base::floatfield);

 cout.precision(2);


 float a,b;

 char ktore ;


 cout<<"Podaj pierwsza liczbe: \n";

 cin>>a;

 cout<<"Podaj druga liczbe: \n";

 cin >> b;

 cout<<"Ktore dzialanie bedziemy wykonywac? \n"

 <<"+ - dodawanie \n - - odejmowanie \n * - mnozenie\n / - dzielenie \n";

 cin >> ktore ;


 switch (ktore)

 {

 case '+' :cout << a+b <<"\n";break;

 case '-' :cout << a-b <<"\n";break;

 case '*' :

  if (b != 0 && a!=0)

  {

  cout << a*b<< "\n";

  }

  else

  {

  cout << "Nie mnoz przez zero !";

  };break;

 case '/' :

  if (b != 0 && a!=0 )

  {

  cout << a/b<< "\n";

  }

  else

  {

  cout << "NIe dziel przez zero! ";

  };break;


  default :cout << "Zazadales " << ktore<<

  " Nie znam takiego polecenia!";

 }


  system("pause");

  return 0;

}[/code]

Działa ?

Kup sobie dobry podręcznik dla początkujących do C++.


(natan007) #3

cout.setf(ios_base::fixed,ios_base::floatfield);

cout.precision(2);

co to są za polecenia, pytam z ciekawości ale program działa dzięki


(Sawyer47) #4

Tu znajdziesz opis: http://www.cppreference.com/wiki/io/start