... nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32

A historia błędów wyglądała tak (Windows 2000):

 1. Przy próbie instalacji nowego skype (5.0.0.xxx) pojawia się błąd:

  Fatal Error

  Failed to load library ‘d3d9.dll’

 2. W celu naprawienia go próbuję zainstalować directx z dxwsetup.exe i wyskakuje błąd:

  Error creating process . Reason: INNT\system32\advpack.dll

 3. Rozpakowywuję więc ręcznie archiwum instalacyjne dxwsetup.exe i odpalam instalator dxwsetup.exe, a wtedy pojawia się po raz pierwszy błąd:

  C:\Documents and Settings…\dxwsetup.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.

 4. Pobieram pełną instalkę DX9.0c (z dwóch źródeł) i odpalam. Po rozpakowaniu plików instalacyjnych uruchamiam instalator:

  C:\Documents and Settings…\DXSETUP.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.

 5. Spróbowałem jeszcze podmienić pliki autoexec.nt, config.nt oraz command.com z katalogu restore i z płyty instalacyjnej ale też nic się nie zmieniło. 6. Doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej mam do czynienia z jakimś wirusem. Przeskanowałem combofix’em kompa i problem nie zniknął więc piszę z prośbą do specjalistów o pomoc w rozwiązaniu problemu. Poniżej log:

  ComboFix 11-01-04.01 - Administrator 2011-01-04 19:52:04.1.1 - x86

  Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195.4.1250.48.1045.18.511.240 [GMT 0:00]

  Uruchomiony z: c:\documents and settings\Administrator\Moje dokumenty\Pobieranie\ComboFix.exe

  .

   /wow section - STAGE 10
  

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .

  c:\winnt\system\WINSPOOL.DRV

  c:\winnt\Web\default.htt

  .

  ((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2010-12-04 do 2011-01-04 )))))))))))))))))))))))))))))))

  .

  2011-01-03 21:36 . 2011-01-03 21:36 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

  2010-12-29 16:32 . 2010-12-29 16:32 1409 ----a-w- c:\winnt\QTFont.for

  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .

  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .

  .

  Uwaga puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  “Picasa Media Detector”=“c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe” [2008-08-15 443968]

  FileHippo.com”=“c:\program files\FileHippo.com\UpdateChecker.exe” [2010-08-09 248832]

  “VoipDiscount”=“c:\program files\VoipDiscount.com\VoipDiscount\VoipDiscount.exe” [2009-11-10 9143608]

  “Skype”=“c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe” [2010-12-03 14944136]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  “LTWinModem1”=“ltmsg.exe 9” [X]

  “Synchronization Manager”=“mobsync.exe” [2003-06-19 111888]

  “ATIPTA”=“c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [2004-05-15 335872]

  “WinampAgent”=“c:\program files\Winamp\winampa.exe” [2010-07-12 74752]

  “LogMeIn Hamachi Ui”=“c:\program files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe” [2010-03-30 1820040]

  “SunJavaUpdateSched”=“c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe” [2010-05-14 248552]

  “Control Center”=“c:\program files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe” [2004-09-22 1571840]

  “BDMCon”=“c:\program files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe” [2007-04-02 290816]

  “BDAgent”=“c:\program files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe” [2007-03-26 69632]

  [HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

  “^SetupICWDesktop”=“c:\program files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe” [2003-06-19 188688]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

  D-Link AirPlus.lnk - c:\program files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe [2010-8-25 262144]

  Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files\RALINK\Common\RaUI.exe [2010-8-25 1556480]

  R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine;c:\program files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe -s --> c:\program files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe -s [?]

  S3 TIACXLN;22M WLAN Adapter;c:\winnt\system32\DRIVERS\tiacxln.sys --> c:\winnt\system32\DRIVERS\tiacxln.sys [?]

  — Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci —

  Deregistered - ASNDIS5

  .

  .

  ------- Skan uzupełniający -------

  .

  uStart Page = hxxp://www.google.com/

  IE: {{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - %SystemRoot%\web\related.htm

  LSP: %SystemRoot%\system32\msafd.dll

  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\mx98yygb.default\

  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.co.uk

  FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

  FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0010-ABCDEFFEDCBA}

  FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

  FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

  FF - Ext: Adblock Plus: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} - %profile%\extensions{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

  .


  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

  Rootkit scan 2011-01-04 19:55

  Windows 5.0.2195 Service Pack 4 NTFS

  skanowanie ukrytych procesów …

  skanowanie ukrytych wpisów autostartu …

  skanowanie ukrytych plików …

  skanowanie pomyślnie ukończone

  ukryte pliki: 0


  .

  --------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

  @Denied: (A 2) (Everyone)

  @=“FlashBroker”

  “LocalizedString”="@c:\WINNT\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

  “Enabled”=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

  @=“c:\WINNT\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10i_ActiveX.exe”

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

  @Denied: (A 2) (Everyone)

  @=“IFlashBroker4”

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

  “Version”=“1.0”

  .

  --------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

        • ‘winlogon.exe’(196)

  c:\winnt\system32\wzcdlg.dll

  c:\winnt\system32\WZCSAPI.DLL

  c:\program files\RealVNC\VNC4\wm_hooks.dll

  .

  Czas ukończenia: 2011-01-04 19:57:56

  ComboFix-quarantined-files.txt 2011-01-04 19:57

  Przed: 6 546 157 568 bajtów wolnych

  Po: 6 537 170 944 bajtów wolnych

   • End Of File - - D2B518ADE31E9C90BAA881ED7F593238

Nie robiłem skanu antyvirem z płytki z przyczyn technicznych.

Wszystko robię zdalnie z odległości paru tyś. km i muszę mieć Windowsa do podglądu :slight_smile:

Wszelkie zainteresowanie i pomoc będą bardzo cenne.