Nie ładuje/ładuje baterię - jaka przyczyna?


(Lukash1710) #1

Bry .


(Agatonster) #2

MiastowyMKO

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Chojinka) #3

sprawdź datę produkcji baterii.