Nie mam juz do tego siły :(


(Fortun15) #1

Proszę o pomoc, macie tu loga :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:38:12, on 2005-03-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Opera75\opera.exe

C:\Program Files\Bpt\BPT.exe

C:\Downloads\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7CD20E91-1F31-41da-8379-479EA31DF969} - (no file)

O2 - BHO: Flash Extender - {95795B67-BBAB-47d0-8A9F-069E8242C0E5} - c:\Program Files\Fen\fen.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [bPT] "C:\Program Files\Bpt\BPT.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - C:\WINDOWS\System32\crt32_v2.dll (file missing)

O9 - Extra button: Voiceglo directory - {C9B8ABB6-1CC3-4957-9CA3-053036B2EE3A} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - C:\WINDOWS\System32\crt32_v2.dll (file missing) (HKCU)

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_60.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O19 - User stylesheet: (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Helpamwbstw - Creative Technology Ltd - (no file)

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Creative Technology Ltd. - (no file)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

Najbardziej denerwuje mnie ten wpis na czerwono, nie mam juz do niego sił, poprostu usuwam go wszedzie, a on dalej powraca i sie sie sam odpala, skasowałem go juz wiele razy w rejestrze w autostarcie itp (jv16)

Co zrobic zeby sie tego pozbyc raz na zawsze :-x :-x


(Duch) #2

wyłączyć Przywracanie Systemu i usuwać w Trybie Awaryjnym :roll:

to BPT jeszcze tutaj:

sporo brakujących plików masz...


(boczi) #3

Kasacja: (trb awaryjny, przywracanie off)

Sposób usuwania

cyt. searchengines.pl

Kasuj

C:\Program Files\Bpt\BPT.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [BPT] "C:\Program Files\Bpt\BPT.exe"

Usuwasz folder C:\Program Files\Bpt

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  	R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

 	O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

  	O2 - BHO: (no name) - {7CD20E91-1F31-41da-8379-479EA31DF969} - (no file)

  	O2 - BHO: Flash Extender - {95795B67-BBAB-47d0-8A9F-069E8242C0E5} - c:\Program Files\Fen\fen.dll

  	O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

  	O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - C:\WINDOWS\System32\crt32_v2.dll (file missing)

O9 - Extra button: Voiceglo directory - {C9B8ABB6-1CC3-4957-9CA3-053036B2EE3A} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

  	O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - C:\WINDOWS\System32\crt32_v2.dll (file missing) (HKCU)

  	O19 - User stylesheet: (file missing)

  	O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

  	O23 - Service: Helpamwbstw - Creative Technology Ltd - (no file) 	

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Creative Technology Ltd. - (no file)

Potem na nowo podaj log.


(Fortun15) #4

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:29:37, on 2005-03-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16 PowerTools.exe

C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16 PowerTools.exe

C:\Downloads\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7CD20E91-1F31-41da-8379-479EA31DF969} - (no file)

O2 - BHO: Flash Extender - {95795B67-BBAB-47d0-8A9F-069E8242C0E5} - c:\Program Files\Fen\fen.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Voiceglo directory - {C9B8ABB6-1CC3-4957-9CA3-053036B2EE3A} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_60.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Helpamwbstw - Creative Technology Ltd - (no file)

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Creative Technology Ltd. - (no file)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe


(Xiao19) #5

kasujesz (tryb awaryjny) - wylacz przywracanie systemu

O2 - BHO: (no name) - {7CD20E91-1F31-41da-8379-479EA31DF969} - (no file)

O2 - BHO: Flash Extender - {95795B67-BBAB-47d0-8A9F-069E8242C0E5} - c:\Program Files\Fen\fen.dll

[znasz, korzystasz - zostawiasz /NIE/ kasacja]

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

[pusty dubel]

O9 - Extra button: Voiceglo directory - {C9B8ABB6-1CC3-4957-9CA3-053036B2EE3A} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {869EE607-5376-486d-8DAC-EDC8E239AD5F} - (no file) (HKCU)

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

[znasz, korzystasz - zostawiasz /NIE/ kasacja]

O23 - Service: Helpamwbstw - Creative Technology Ltd - (no file)

[pusty wpis - blad hijack]

ps.

uzyj skanera G DATA

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17763

oraz skanerow AV

F-Secure

RAV

Trend

i antyszpiega ETD_Security ,Ad-Aware

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671