Nie moge nagrać płyty i strasznie mi sie tnie komputer... :(


(Bartekgroch) #1

Witam!

Mam problem ze swoim komputerem. Chodzi o to, że nie mogę nagrać żadnej płyty, a napęd czyta bez najmniejszych problemów, wyskakuje mi błąd. Podejrzewam, że to wirus. Jakby tego było mało strasznie długo ładuje mi się system na początku. Dodatkowo nie moge włączyć opcji, żeby pokazywał mi ukryte foldery, po prostu nawet jak uruchamiam tą f-cję w "widoku" naciskam zastosuj i ok to i tak mi ich nie pokazuje i jak wchodze ponownie to jakby nigdy nic jest zaznaczone, że ma nie pokazywać. Trochę mnie to denerwuje... Dlatego też zwracam się do Was o pomoc! :smiley:

Oto mój log:

Dodane przez: ~Gro90 (2008-11-14 01:23) -> text

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:47:59, on 2008-11-13

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\services.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe

D:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe

D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe

D:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe

D:\\Program Files\\Creative\\Shared Files\\CTDevSrv.exe

D:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe

D:\\WINDOWS\\Explorer.EXE

D:\\Program Files\\Wireless Console 2\\wcourier.exe

D:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe

D:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\jusched.exe

D:\\WINDOWS\\RTHDCPL.EXE

D:\\WINDOWS\\system32\\igfxpers.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe

D:\\WINDOWS\\ATK0100\\HControl.exe

D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe

D:\\Program Files\\DAEMON Tools Lite\\daemon.exe

D:\\Program Files\\Creative\\Software Update 3\\SoftAuto.exe

D:\\WINDOWS\\ATK0100\\ATKOSD.exe

D:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe

D:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\WINWORD.EXE

D:\\Program Files\\Last.fm\\LastFM.exe

D:\\WINDOWS\\system32\\sol.exe

D:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe

D:\\Documents and Settings\\Grochu\\Pulpit\\HijackThis.exe


R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll

O4 - HKLM\\..\\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\\..\\Run: [Wireless Console 2] D:\\Program Files\\Wireless Console 2\\wcourier.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [SynTPEnh] D:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [SunJavaUpdateSched] \"D:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\jusched.exe\"

O4 - HKLM\\..\\Run: [SMSERIAL] D:\\Program Files\\Motorola\\SMSERIAL\\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\\..\\Run: [Persistence] D:\\WINDOWS\\system32\\igfxpers.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [NeroFilterCheck] D:\\WINDOWS\\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [IgfxTray] D:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [HotKeysCmds] D:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [HControl] D:\\WINDOWS\\ATK0100\\HControl.exe

O4 - HKLM\\..\\Run: [QuickTime Task] \"D:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime

O4 - HKLM\\..\\Run: [AVP] \"D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe\"

O4 - HKCU\\..\\Run: [updateMgr] \"D:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\AdobeUpdateManager.exe\" AcRdB7_0_9 -reboot 1

O4 - HKCU\\..\\Run: [ctfmon.exe] D:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe

O4 - HKCU\\..\\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\\Program Files\\Odkurzacz\\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\\..\\Run: [Twoje TVN24] \"D:\\Program Files\\Pasek TVN24\\tvn-ustawienia.exe\"

O4 - HKCU\\..\\Run: [DAEMON Tools Lite] \"D:\\Program Files\\DAEMON Tools Lite\\daemon.exe\" -autorun

O4 - HKCU\\..\\Run: [SoftAuto.exe] \"D:\\Program Files\\Creative\\Software Update 3\\SoftAuto.exe\"

O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] D:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')

O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] D:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')

O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] D:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')

O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] D:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office10\\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll

O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll

O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe

O9 - Extra \'Tools\' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe

O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - D:\\Program Files\\Creative\\Shared Files\\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - D:\\Program Files\\Creative\\Creative Centrale\\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\\Program Files\\Common Files\\Macrovision Shared\\FLEXnet Publisher\\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\\Program Files\\PC Connectivity Solution\\ServiceLayer.exe


--

End of file - 7266 bytes


Wygenerowano w 0.034s, przy pomocy GeSHi 1.0.8

Z góry dziękuję! :slight_smile:


(Spandau) #2

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Bartekgroch) #3

Oto log z Combofixa:

http://www.wklej.org/id/18330/

A oto z HiJacka:

http://www.wklej.org/id/18332/


(Spandau) #4

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S ... Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry369724

lub format

Podłącz pendrives

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(Gutek) #5

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Bartekgroch) #6

Proszę bardzo:

http://www.wklejto.pl/15205

Już widzę elementy ukryte, ale nadal jakiś błąd towarzyszy nagrywaniu płyt...


(Gutek) #7

Wykonaj skan Dr. Web CureIt