Nie mogę otworzyć pewnej strony


(flatface) #1

Witajcie,

Od pewnego czasu mam problem z pewną stroną www. Nie otwiera się na Mozilli jak również na innych przeglądarkach. Otwiera się za to przez proxy. Zupełnie nie mam pojęcia w czym leży problem. Mogę prosić o pomoc.

Adres http://www.ingrus. net


(Bogdan_G) #2

U mnie też nie wyświatla, ale znalazłem bez problemu:

http://translate.google.pl/translate?hl … CDQQ7gEwAQ

Dodane 25.08.2012 (So) 15:01

Nieprawidłowy adres, przed .net niepotrzebna spacja, a za .net powinien być ukośnik.

http://www.ingrus.net/


(flatface) #3

Spację przez pomyłkę wstawiłam. Tak czy siak nie działa.

Dodane 25.08.2012 (So) 16:10

zresztą jak pinguję to pojawia mi się napis “upłyną limit czasu żądania”


(roobal) #4

Problem występuje tylko w przypadku tej jednej strony? Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html#p3139818

ipconfig /all

route print

nslookup dobreprogramy.pl

netsh interface ip show config

netsh dump > netsh_dump.txt

netsh firewall show state

netsh firewall show config

tracert http://www.ingrus.net

UWAGA! Polecenie _ netsh dump _ zostanie zapisane w pliku w folderze _ Moje dokumenty _ , skopiuj i wklej zawartość tego pliku. Spróbuj przeczyścić pamięć podręczną przeglądarki, historię i ciasteczka. Uruchom ponownie wiersz poleceń i przeczyść jeszcze bufor DNS poniższym poleceniem.

ipconfig /flushdns

(flatface) #5
Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Komputer-domowy

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : chello.pl


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : chello.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E

 Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-8C-9D-65-13

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::b811:6965:3e9a:2e5d%10(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 89.76.149.136(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.254.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 2 września 2012 14:07:57

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 4 września 2012 14:07:57

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 89.76.148.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.131.100.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 251667596

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-11-90-67-10-00-24-8C-9D-65-13


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 62.179.1.63

                    62.179.1.62

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:46c:2881:a6b3:6a77(Prefe

rowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::46c:2881:a6b3:6a77%11(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.chello.pl

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 3:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : chello.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2002:594c:9588::594c:9588(Preferowane)

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 62.179.1.63

                    62.179.1.62

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 10 ...00 24 8c 9d 65 13 ...... Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabi

t Ethernet NIC (NDIS 6.0)

 1 ........................... Software Loopback Interface 1

 11 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 13 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.chello.pl

 12 ...00 00 00 00 00 00 00 e0 6TO4 Adapter

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 89.76.148.1 89.76.149.136 20

   89.76.148.0 255.255.254.0 On-link 89.76.149.136 276

  89.76.149.136 255.255.255.255 On-link 89.76.149.136 276

  89.76.149.255 255.255.255.255 On-link 89.76.149.136 276

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 89.76.149.136 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 89.76.149.136 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 12 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301

 1 306 ::1/128 On-link

 11 18 2001::/32 On-link

 11 266 2001:0:5ef5:79fd:46c:2881:a6b3:6a77/128

                  On-link

 12 1025 2002::/16 On-link

 12 281 2002:594c:9588::594c:9588/128

                  On-link

 10 276 fe80::/64 On-link

 11 266 fe80::/64 On-link

 11 266 fe80::46c:2881:a6b3:6a77/128

                  On-link

 10 276 fe80::b811:6965:3e9a:2e5d/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 266 ff00::/8 On-link

 10 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>nslookup dobreprogramy.pl

Server: pl-waw4a-dns04.chello.pl

Address: 62.179.1.63


Nieautorytatywna odpowiedź:

Name: dobreprogramy.pl

Address: 194.0.171.150C:\Windows\system32>

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 89.76.149.136

  Prefiks podsieci: 89.76.148.0/23 (maska 255.255.254.0

)

  Brama domyślna: 89.76.148.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 20

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 62.179.1.63

                     62.179.1.62

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Windows\system32>

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface


reset allpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv4

# ----------------------------------

pushd interface ipv4


resetpopd

# Koniec konfiguracji IPv4
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv6

# ----------------------------------

pushd interface ipv6


resetpopd

# Koniec konfiguracji IPv6
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP\#========================

\# Konfiguracja serwera proxy portu

\#========================

pushd interface portproxy


resetpopd


# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ----------------------------------

# Konfiguracja TCP

# ----------------------------------

pushd interface tcp


reset


set global rss=enabled chimney=disabled autotuninglevel=highlyrestricted congestionprovider=none ecncapability=disabled timestamps=disabledpopd

# Koniec konfiguracji TCP
# ----------------------------------

# Konfiguracja Teredo

# ----------------------------------

pushd interface teredo

set state servername=teredo.ipv6.microsoft.com.
popd

# Koniec konfiguracji Teredo
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.# ========================================================== 

# Konfiguracja urz©du rejestrowania kondycji

# ========================================================== 

pushd nap hra


popd

# Koniec konfiguracji urz©du rejestrowania kondycji w ochronie dost©pu do sieci


# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79618" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # -----------------------------------------

# Dost©p zdalny - konfiguracja        

# ----------------------------------------- 

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

delete multilink type = BACP

add multilink type = MULTI

add multilink type = BACP

set conf confstate = disabled

set type ipv4rtrtype = lananddd ipv6rtrtype = none rastype = ipv4


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Go† dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Klaudia dialin = policy cbpolicy = none popd


# Dost©p zdalny - koniec konfiguracji.    

# ----------------------------------------- 

# Konfiguracja diagnostyki Dost©pu zdalnego  

# ----------------------------------------- 

pushd ras diagnostics


set rastracing component = * state = disabled


set modemtracing state = disabled


set cmtracing state = disabled


set securityeventlog state = disabled


set loglevel events = warnpopd


# Koniec konfiguracji diagnostyki Dost©pu zdalnego.

# ----------------------------------------- 

# Dost©p zdalny - konfiguracja IP          

# ----------------------------------------- 

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto

set preferredadapter 


popd


# Dost©p zdalny - koniec konfiguracji IP.   
# ------------------------------------------------- 

# Konfiguracja protokou IPv6 dla dost©pu zdalnego  

# ------------------------------------------------- 

pushd ras ipv6
set negotiation mode = deny

set access mode = all


popd


# Koniec konfiguracji protokou IPv6 dla dost©pu zdalnego.  
# ----------------------------------------- 

# Dost©p zdalny AAAA - konfiguracja          

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaapopd


# Dost©p zdalny AAAA - koniec konfiguracji.       

# -----------------------------------------

# Konfiguracja serwera proxy WinHTTP 

# -----------------------------------------

pushd winhttp


reset proxy


popd


# Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Klaudia>netsh firewall show state


Stan zapory:

-------------------------------------------------------------------

Profil = Standard

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable

Wersja zasad grupy = Zapora systemu Windows

Tryb administracji zdalnej = Disable


Porty obecnie otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych:

Port Protokół Wersja Program

-------------------------------------------------------------------

Obecnie żadne porty nie są otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych.C:\Users\Klaudia>

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>netsh firewall show config


Konfiguracja profilu Domain:

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = EnableC:\Windows\system32>

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>tracert http://www.ingrus.net

Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego http://www.ingrus.net.


C:\Windows\system32>

Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Windows\system32>ipconfig /flushdns


Konfiguracja IP systemu Windows


Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.


C:\Windows\system32>

Problem dotyczy tylko tej jedynej strony. Kiedyś działa mi poprawnie. :roll:


(roobal) #6

Podaj jeszcze wynik poleceń.

tracert dobreprogramy.pl

tracert www.ingrus.net

tracert ingrus.net

Spróbuj jeszcze wyłączyć obsługę protokołu IPv6 http://www.informationweek.com/byte/how … /231400022 sprawdź jeszcze czy antywirus nie blokuje tej strony, gdyż WOT pokazuje mi, iż ta strona ma bardzo niską reputację.


(flatface) #7

A jak to sprawdzić? Mam Avirę.

Dodane 02.09.2012 (N) 18:17

Jeśli chodzi o IPv6 to ja tego nie mam (patrz zrzut ekranu).

http://vpx.pl/image/JW0


(roobal) #8

Niestety nie korzystam na co dzień z systemu Windows, więc nie mam jak tego sprawdzić, popatrz w ustawieniach programu.

Dziwna sprawa, przeniosę temat do działu bezpieczeństwo, zapoznaj się z tym tematem analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html niech specjaliści od logów sprawdzą czy nie ma przypadkiem jakiejś infekcji.


(flatface) #9

Raport OTL

http://wklej.org/id/823354/

Extras

http://wklej.org/id/823355/

Dodane 04.10.2012 (Cz) 18:28

Po prawie 3 miesiącach jakimś cudem ta strona zaczęła działać. #-o