Nie mogę pobrać/zainstalowac antywirusa

Mój komputer już od dawna nie był chroniony. Gdy w ostatnim czasie próbowałam to zmienić, okazało się, że nie mogę pobrać żadnego antywirusa. Strony z nimi mi się nie wyświetlają. Jeśli uda mi się pobranie, instalator po jakimś czasie się wyłącza ( w przypadku programu avast- wyłączył mi przeglądarkę internetową i napisał, że jest błąd połączenia internetowego- a z nim wszystko było w porządku).

Wymień baterię.Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.2.1012.exe

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Wykonałam polecenia, oprócz pierwszego, gdyż to komputer stacjonarny. Chyba że chodziło o coś innego- nie jestem zbyt obeznana :slight_smile:

Raporty:

FRST

Addition

Zobacz to: http://youtu.be/AYtJP55US9M

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

(Microsoft Corporation) C:\Documents and Settings\Natalija\Menu Start\Programy\Autostart\ctfmon.exe
() C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Center\nvdupdate.exe
() C:\WINDOWS\system32\dfrg\svc.exe
() C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Windows Internet Name Service\wins.exe
() C:\WINDOWS\system32\dfrg\mst.exe
HKU\.DEFAULT\...\Run: [NvUpdSrv] => C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\NVIDIA Corporation\Update Center\nvdupdate.exe [81920 2014-07-28] ()
Startup: C:\Documents and Settings\Ala\Menu Start\Programy\Autostart\ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
Startup: C:\Documents and Settings\Ala\Menu Start\Programy\Autostart\OpenOffice.ux.pl 3.0.lnk
SearchScopes: HKLM - {0C566709-A641-4EFF-5BDB-07A1DBB77267} URL = http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?id=ZCxdm941YYPL&ptnrS=ZCxdm941YYPL&si=7507947&ptb=vhODZ4ZHaVyvg2Kpmc9h6A&ind=2012032210&n=77ed2cd2&psa=&st=sb&searchfor={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {7D04D2AD-97F8-4B0A-80AB-BE07732E60DE} URL = http://search.softonic.com/MON00085/tb_v1?q={searchTerms}&SearchSource=4&cc=&r=390
S2 fcficwkqr; C:\WINDOWS\system32\hdpmlbpx.dll [167698 2009-06-30] () [File not signed]
S2 NvUpdSrv; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Center\nvdupdate.exe [81920 2014-07-28] () [File not signed]
S2 Windows Internet Name Service; C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Windows Internet Name Service\wins.exe [2691584 2013-09-30] () [File not signed]
R2 winnetdns; C:\WINDOWS\system32\dfrg\svc.exe [53760 2014-03-26] () [File not signed]
S2 updater; C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe "C:\Documents and Settings\Natalija\Dane aplikacji\Updater\updater.dll",init_service
R1 netfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\netfilter.sys [47488 2014-07-25] (NetFilterSDK.com) [File not signed]
S4 IntelIde; No ImagePath
S3 IRENUM; system32\DRIVERS\irenum.sys [X]
NETSVC: fcficwkqr -> C:\WINDOWS\system32\hdpmlbpx.dll ()
C:\Documents and Settings\xp\Ustawienia lokalne\Temp*.html
C:\AdwCleaner
C:\Program Files\C78087A8-C960-4464-A618-3D351DF6C0D7
C:\WINDOWS\system32\Drivers\netfilter.sys
C:\Documents and Settings\Natalija\Dane aplikacji\Updater
Task: C:\WINDOWS\Tasks\CPU Grid Computing.job => C:\WINDOWS\system32\dfrg\runner.exe
C:\WINDOWS\system32\dfrg
C:\WINDOWS\system32\hdpmlbpx.dll
AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\Dominisia:gs5sys
AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\All Users\Szablony:gs5sys
AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\desktop.ini:gs5sys
Reg: reg delete HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2 /f
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*
Reboot:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

A gdzie powinnam zapisać plik “fixlist”??

 

próbowałam w folderze FRST, ale i tak po kliknięciu “fix” nie odnajduje…

Tam gdzie jest zapisany program FRST.

Już w porządku. Jest w trakcie ładowania.

Fixlog

FRST

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

(Microsoft Corporation) C:\Documents and Settings\Natalija\Menu Start\Programy\Autostart\ctfmon.exe
Startup: C:\Documents and Settings\Natalija\Menu Start\Programy\Autostart\ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
BHO: CouponDownloader -> {c817d3d8-b9da-521d-971d-2c0a747ea697} -> C:\Program Files\C78087A8-C960-4464-A618-3D351DF6C0D7\gohymlmtrh.dll No File
{aFF Extension: Website Xplorer - C:\Documents and Settings\Natalija\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\egks0w8k.default-1398647444421\Extensions\{a2bfe612-4cf5-48ea-907c-f3fb25bc9d6b} [2014-08-13]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gppomckgmefcejhfhfghdigjioaeejkd] - C:\DOCUME~1\xp\USTAWI~1\DANEAP~1\SearchDial.crx []
 C:\Documents and Settings\Natalija\Menu Start\Programy\Autostart\*.exe

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Fixlog

FRST

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CMD: taskkill /f /im ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Natalija\Menu Start\Programy\Autostart\*.exe

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Fixlog

FRST

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CMD: taskkill /f /im ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Natalija\Menu Start\Programy\Autostart\*.exe
C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\NVIDIA Corporation
C:\autorun.inf 
D:\autorun.inf 
E:\autorun.inf 
C:\Recycled
D:\Recycled
E:\Recycled
CMD: rd /s /q C:\RECYCLER

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Zrestartuj komputer i utwórz nowy log z FRST bez Addition.