Nie moge przesowac ikon

Witam !

mam problem tego typu, że nie mogę przenosić ikon czy to na pulpicie, czy w folderach :((

POMOCY!!

Jaki system operacyjny

windows home editioon sp2

Rozumiem Windows XP HE sp2?

tak :slight_smile:

co do pulpitu mam takie wyjaśnienie - ktoś zrobił Ci screena pulpitu i ustawił jako tapetę, po czym schował ikony z pulpitu :slight_smile:

Ale jak w folderach, to nie wiem :slight_smile:

Podaj log z Combofix

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:20:18, on 2008-08-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\tsnp325.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Skype\Plugins\Plugins\E12C95FCBD1240FEAE314D89676CA6F8\LieDetector.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM…\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM…\Run: [snp325] C:\WINDOWS\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [Ad Muncher] “C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe” /bt

O4 - HKLM…\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bitTorrent DNA] “C:\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKCU…\Run: [FreeCall] “C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe” -nosplash -minimized

O4 - HKCU…\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [VoipBuster] “C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe” -nosplash -minimized

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [internetCalls] “C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe” -nosplash -minimized

O4 - HKCU…\Run: [Wengo] “C:/Program Files/Wengo/wengophone.exe” -background

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: .protected

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: YouTube Uploader.lnk = C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

O4 - Global Startup: .protected

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … u_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … u_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … nu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don’t filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b … ie_exclude

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_b … _ie_report

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{D0495116-3B1D-4B2E-B295-8027914C01EC}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: RDM+ - C:\Program Files\RDM+\notify.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: RDM+ Local Service (RDMPLocalService) - Unknown owner - C:\Program Files\RDM+\rdmpserv.exe (file missing)

End of file - 10534 bytes

POMOCY !!

fix w hijackthis

Pokaz log z combofix

  1. Logi dajemy w

  2. Prawy klik na puste miejsce na pulpicie- Rozmieść ikony na pulpicie i odznacz “Autorozmieszczanie”.

co to jest ten combofix ?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:55:07, on 2008-08-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\tsnp325.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp325] C:\WINDOWS\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [InternetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Wengo] "C:/Program Files/Wengo/wengophone.exe" -background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: .protected

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: YouTube Uploader.lnk = C:\Documents and Settings\WOJTEK.GAPI-7ABA8BA607\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

O4 - Global Startup: .protected

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=HH7764A3&id=menu_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=HH7764A3&id=menu_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=HH7764A3&id=menu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=HH7764A3&id=menu_ie_exclude

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=HH7764A3&id=menu_ie_report

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D0495116-3B1D-4B2E-B295-8027914C01EC}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: RDM+ - C:\Program Files\RDM+\notify.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: RDM+ Local Service (RDMPLocalService) - Unknown owner - C:\Program Files\RDM+\rdmpserv.exe (file missing)


--

End of file - 10271 bytes

Nie to nie jest combofix a hijackthis

a skad moge wziac tego combofix`a , bo jak sciagam z neta i wlaczam to mi jakis blad wyskakuje ;/

Wyłacz antywirusa

Spróbuj podczas pobierania zapisać nie pod nazwą ComboFix.exe tylko z kreską pomiędzy:

Combo-Fix.exe

Pobież np z tej stronki:

http://www.programosy.pl/program,combofix.html

i tak jak napisał huber2t , wyłącz antywira bo on blokuje tego typu programy.

Podaj linka do komunikatu który ci się wyświetla.

Co instalowałeś ostatnio?

Może odwiedzałeś jakieś niejasne strony www?

Czy ktoś ma dostęp do twojego komputera?

Sprawdz we właściwościach pulpitu czy to rzeczywiście jest tapeta. Zmień ją ewentualnie.

Jeśli masz punkty prztwraczania systemu to przywruć system.

przywrocilem system i nic, nic nie instalowałem, wlasnie moj kuzyn mial dostep do kompa bo mnie nie bylo.

Co do przywracania to wejdź w Start->Wszystkie programy->Akcesoria->Narzędzia systemowe->Przywracanie systemu. Próbowałeś otworzyć ostatnia dobrą konfigurację?? Jeśli nie to wciśnij F8 przed bootem Windowsa, podświetl Ostatnia dobra konfiguracja i Enter.

a jakie link mam podac?