Nie mogę uruchamiać IE drugi raz!

uruchomiłam IE po raz pierwszy, dobrze mi szło. zamknąłam IE i odtąd nie mogę uruchamiać IE. W “menezer zadań” pojawił się więcej wiersz “iexplore.exe…” lecz witryny IE nie ma. Jednoczesnie nie mogę wyłączyć komputera: muszę tyle razy klikać polecenie “zakoń teraz” ile jest wieszy “iexploer.exe” w “menedżer zadań”. Zauważyłam, że po zamknięciu IE (pierwszy raz) wiesz “iexploer.exe” w oknie “menedżer zadań” nie znikł i kazdym razem jak próbowałam uruchonmić IE to pojawija sie więcej wiersz “iexploer.exe…” proszę o pomoc! !!

Podaj logi z Hijackthis

Instalowałaś jakieś dodatki, aktualizowałaś IE? Spróbuj przywrócić system.

nie robiłam nic. Tak po prostu się stało. Nie ma nic nowego w Hijackthis.

dziękuję, teraz studiuję twój Hijackthis.

To jest copy of the Hijackthis, Proszę o pomoc przy jego analizowaniu. Ja nic nie rozumiem, jestem cała zielona w tej dziedzinie. Dziękuję!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:42:49, on 2008-04-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

J:\WINDOWS\System32\smss.exe

J:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

J:\WINDOWS\system32\services.exe

J:\WINDOWS\system32\lsass.exe

J:\WINDOWS\system32\svchost.exe

J:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

J:\WINDOWS\System32\svchost.exe

J:\WINDOWS\Explorer.EXE

J:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

J:\WINDOWS\system32\netdde.exe

J:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

J:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

J:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

J:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

J:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

J:\Program Files\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

J:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

J:\WINDOWS\system32\svchost.exe

J:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe

J:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

J:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

J:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

J:\Program Files\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

J:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

J:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

J:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def … earch.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - J:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - J:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - J:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - J:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - J:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - j:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - J:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - j:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - J:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “J:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002ASync] J:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002A] J:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM…\Run: [MSPY2002] J:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [YSearchProtection] “J:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AudioDeck] J:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM…\Run: [Creative WebCam Tray] J:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

O4 - HKLM…\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] J:\Program Files\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] “J:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [PCTAVApp] “J:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe” /MONITORSCAN

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] J:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] J:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “J:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] J:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] J:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = J:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://J:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - J:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - J:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - J:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - J:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - J:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - J:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - J:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - J:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows … 0559854812

O16 - DPF: {924C1588-90C3-4910-B6CA-D57A1C0418FE} (YbUploadFavsCtl Class) - http://us.bookmarks.yahoo.com/YbConvFav.CAB

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - J:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - J:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

End of file - 6591 bytes

Log jest czysty

a więc co mam zrobić? zauważłam, że po zamknięciu IE używając exit (znak X) to przeglądarka IE zgaszła lecz w “Menedżer zadań” wciąż jest wyświetlony “iexploer.exe”. Kiedy raz zamykam go drugi raz w oknie “Menedżer zadań” używając " funkcję “zakoń proces” to mogę uruchomić przeglądarkę znów. Dlaczego nie można zakonczyć IE przez znak zamknij (X) w oknie IE ? ma Pan jakieś rozwiązanie ?

Sprubuj odinstalować i zobacz czy takie same objawy sa w IE 6

problem jest chyba w IE. Zainstalowałem IE 7.0 i problem został rozwiązany. Dziękuje wszystkim!