Nie mogę usunąć strony wyskakującej - Log

po włączeniu internetu otwiera się startowa, ale zaraz po niej jakaś strona z błędem której nie mogę otworzyć jak to usunąć?

Zajrzyj na http://www.hijackthis.prv.pl i wklej loga tutaj.

Pobierasz Spybot S&D i robisz wszystko według instrukcji zamieszczonej na stronie, do tego zasysasz SpywareBlaster 3.2 aktualizujesz i blokujesz wszystkie syfy. Na wszelki wypadek zerkasz do pliku hosts.

Przestajesz używać IE i przesiadasz sie na Firefoxa albo Operę, a do tego koniecznie jakiś firewall np. Kerio lub Jetico. :slight_smile:

nic z waszych rad nie wyszło

A gdzie ten log ??

wykonaj wpierw tę tak prostą czynność jak

nim ponownie napiszesz, że nic nie wyszło.

daję tego loga :o :o :o

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 00:01:31, on 2005-02-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Klaudia\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDElbyCDFL] “C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe” /L ElbyCDFL

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [iesearch.exe] C:\Program Files\Internet Explorer\Iesearch.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] “C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE” /min

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express’a - C:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\system32\vbsys2.dll

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Przesuwam ===::> Bezpieczeństwo . . .

:roll: oto przyczyny Twoich problemów:

O4 - HKLM…\Run: [iesearch.exe] C:\Program Files\Internet Explorer\Iesearch.exe

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\system32\vbsys2.dll

sugeruję ich usunięcie a ponadto gruntowny skan tymi aplikacjami:

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=657&t=55

http://download.nai.com/products/mcafee … tinger.exe

http://www.gdata.pl/kmdownload/download … etit&id=60

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

http://www.download.com/ETD-Security-Sc … 29424.html

http://housecall.trendmicro.com/houseca … t_corp.asp

potem dla wszelkiej pewności zapodaj ponownie log.

póki co jest super, dzięki, siędzę już 2 godziny w sieci i nie wystartowała ta strona z błędem

dzięki wszystkim, którzy brali do łba mój problem, dzięki

aa jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Wyłącz CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe