Nie mogę uzyskać dostępu do klucza RUN w rejestrze

Witam

Nie mogę uzyskać dostępu do klucza RUN w rejestrze w sekcji HKEY_LOCAL_MACHINE.

Przy próbie odczytu wyświetla mi się komunikat:


Błąd przy otwieraniu klucza


Nie można otworzyć Run: błąd przy otwieraniu klucza.


OK


Swego czasu miałem tronaja Trojan.Agent.WL, ale BitDefender go wywalił :confused:

Ktoś może zna rozwiązanie tego problemu??

Daj logi z Hijackthis (temat przyklejony)

Złączono Posta : 12.10.2007 (Pią) 18:03

w dziale Bezpieczeństwo

A da się go kliknąć prawym klawiszem i wyświetlić uprawnienia ?

Proszę bardzo:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:04:13, on 2007-10-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\PowerMenu.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis3a.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowFX\wfxload.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFM.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\aXimo\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = aXimo's PC

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: QT Breadcrumbs Address Bar - {af83e43c-dd2b-4787-826b-31b17dee52ed} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [UberIcon] "C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: WindowFX.lnk = C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowFX\wfxload.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CED068BA-09D0-4BAB-A22B-994AB2312D04}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Windows Driver Framework - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

beznazwyho3.png

To mi się wyświetla po kliknięciu w uprawnienia.

EDIT:

Nie wiem, o co tu chodzi, ale już mam dostęp do tego klucza…

NIC nie zmieniałem, nic nie kombinowałem, po prostu mogę już otworzyć ten klucz :o