Nie mogę zainstalować aaw2007


(J Kolaczynski) #1

w toku instalacji pojawia się komunikat: Error 1920. Service Ad-Aware failed to start. Verify that you have sufficient privilages to start system services.


(system) #2

Zainstaluj na koncie admina.


(J Kolaczynski) #3

jestem administratorem