Nie mogę zainstalować DirectX 9.0c

Mam problem z zainstalowaniem DirectX 9.0c. Podczas instalowania wszystko przebiega dobrze, ale na koniec podczas finalizowania pojawia się komunikat “wystąpił wewnętrzny błąd systemu. Sprawdź plik DXError.log i DirectX.log w folderze Windows, aby rozpoznać problem”. Kompletnie nie wiem co robić.

Sprawdź te pliki, o których jest mowa. Ewentualnie podaj ich treść na forum.

[01/14/08 17:49:51] module: dsetup32(Apr 4 2007), file: setup.cpp, line: 3742, function: CabCallback

SPFILENOTIFY_FILEEXTRACTED: error = 21.


[01/14/08 17:49:51] module: dsetup32(Apr 4 2007), file: setup.cpp, line: 5338, function: CSetup::DoCopy

Failed API: SetupIterateCabinet()

Error: (21) - Urządzenie nie jest gotowe.

Unable to iterate through D:\DirectX\DXNT.cab. The file may be damaged.


[01/28/08 17:39:22] module: DSETUP(Sep 28 2006), file: dsetup.c, line: 155, function: DllMain

Failed API: CloseHandle()

Error: (6) - Nieprawidłowe dojście.


[01/28/08 17:51:50] module: dxdllreg(Sep 28 2005), file: service.cpp, line: 132, function: DXDllRegisterCreateService

Failed API: CreateService()

Error: (1073) - Określona usługa już istnieje.


[01/28/08 17:51:50] module: dxdllreg(Sep 28 2005), file: service.cpp, line: 325, function: DXDllRegisterPatch

DXDllRegisterCreateService() failed.


[01/28/08 17:51:50] module: dxdllreg(Sep 28 2005), file: dxdllreg.cpp, line: 323, function: WinMain

DXDllRegisterPatch() failed.


[01/29/08 16:13:24] module: dxdllreg(Sep 28 2005), file: dxdllreg.cpp, line: 361, function: WinMain

Failed API: CreateMutex()

Error: (5) - Odmowa dostępu.


[05/12/08 15:10:03] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX56.tmp\xinput9_1_0_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[05/12/08 15:10:03] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 5858, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[05/12/08 15:10:03] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[05/12/08 15:10:03] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[05/25/08 14:28:26] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 6790, function: CSetup::CheckVersion

GetFileVersion() failed, unable to get version information of dsetup32.dll.


[05/25/08 14:28:26] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 6854, function: CSetup::IsNotNewerDXInstalled

CheckVersion() failed.


[05/25/08 14:29:20] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 2423, function: CSetup::RegisterDirectXWithActiveSetup

DirectXSetupGetFileVersion() failed.


[05/25/08 14:29:23] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DXBA.tmp\d3dx9_24_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[05/25/08 14:29:23] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 5858, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[05/25/08 14:29:23] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[05/25/08 14:29:23] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 1662, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[05/25/08 14:32:34] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX25B.tmp\d3dx9_25_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[05/25/08 14:32:34] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 5858, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[05/25/08 14:32:34] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[05/25/08 14:32:34] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:40:46] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DXE.tmp\d3dx9_26_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 22:40:46] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 22:40:46] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:40:46] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:42:37] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX15C.tmp\d3dx9_28_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 22:42:37] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 22:42:37] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:42:37] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:45:55] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX2A2.tmp\d3dx9_29_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 22:45:55] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 22:45:55] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:45:55] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:53:40] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX3EA.tmp\XACT_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 22:53:40] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 22:53:40] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:53:40] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:59:31] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX539.tmp\d3dx9_30_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 22:59:31] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 22:59:31] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 22:59:31] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 23:11:03] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX690.tmp\XACT2_1_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 23:11:03] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 23:11:03] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 23:11:03] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 23:16:30] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX7DA.tmp\xinput1_1_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 23:16:30] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 23:16:30] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 23:16:30] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/02/08 23:36:19] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX1.tmp\XACT2_2_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/02/08 23:36:19] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/02/08 23:36:19] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/02/08 23:36:19] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/03/08 00:12:50] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX4.tmp\xinput1_2_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/03/08 00:12:51] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/03/08 00:12:51] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/03/08 00:12:51] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.


[08/03/08 12:59:04] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf

Failed API: SetupInstallFromInfSection()

Error: (5) - Odmowa dostępu.

Unable to install C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX14.tmp\xinput1_3_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.


[08/03/08 12:59:04] module: dxupdate(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn

ExecuteInf() failed.


[08/03/08 12:59:04] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn

DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.


[08/03/08 12:59:04] module: dsetup32(Sep 28 2006), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX

InstallPlugIn() failed.

oto pierwsze

06/08/05 18:41:33: dsetup32: === SetupForDirectX() start ===

06/08/05 18:41:33: dsetup32: DXSetupCommand = 0.

06/08/05 18:41:33: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 0, Steps = 0

06/08/05 18:41:33: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:41:33: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:41:33: dsetup32: Installing on WinXP SP

06/08/05 18:41:33: dsetup32: Checking the version: HKLM\software\microsoft\directx\ManagedDirectXVersion

06/08/05 18:41:33: dsetup32: CheckVersion(): ManagedDX have not been installed.

06/08/05 18:41:33: dsetup32: Checking the version: HKLM\software\microsoft\directx\Version

06/08/05 18:41:33: dsetup32: Version in registry = 4.09.00.0902

06/08/05 18:41:33: dsetup32: Version in DLL = 4.09.00.0902

06/08/05 18:41:33: dsetup32: RC in registry = 02, RC in DLL = 02

06/08/05 18:41:33: dsetup32: Installation Started with language pol

06/08/05 18:41:34: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxnt.inf from cab

06/08/05 18:41:34: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxntunp.inf from cab

06/08/05 18:41:34: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxver.inf from cab

06/08/05 18:41:34: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:41:34: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:41:34: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxbda.inf from cab

06/08/05 18:41:34: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:41:34: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:41:39: dsetup32: DoPrecopy: Root path = “null”, flags = 0x2010098

06/08/05 18:41:39: dsetup32: DoCopy()

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Checking the version: HKLM\software\microsoft\directx\Version

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Version in registry = 4.09.00.0902

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Version in DLL = 4.09.00.0902

06/08/05 18:41:39: dsetup32: RC in registry = 02, RC in DLL = 02

06/08/05 18:41:39: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 1, Steps = 174

06/08/05 18:41:39: dsetup32: DoCopy(): Iterating through D:\Uzytki\DirectX9\DXNT.cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dim700.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ddraw.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ddrawex.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dinput.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dinput.xpg from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dplaysvr.exe from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dplayx.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpmodemx.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpwsockx.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsound.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsound3d.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dx7vb.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\gcdef.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\gcdef.xpg from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\joy.xpg from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\joy.w2k from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\pid.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\pid.xpg from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3d8thk.w2k from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3d8thk.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dx8vb.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpnaddr.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpnhupnp.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpnhpast.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpnet.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpnlobby.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpnsvr.exe from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dimap.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dimap.xpg from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\diactfrm.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\diactfrm.xpg from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoy.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoybrz.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoychs.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoycht.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoycze.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoydut.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyfrn.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyger.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyitn.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyjpn.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoykor.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoypol.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyrus.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyspa.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoyswe.hlp from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpvacm.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpvoice.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpvsetup.exe from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpvvox.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsdmo.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsdmoprp.dll from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdllreg.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdllreg.exe from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\diactfrm.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dinput.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dplay.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpvoice.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxnetsrv.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxnt.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxntunp.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxxp.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxver.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmusic.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsound.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ksreg.inf from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dx9w2k.cat from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxnetsrv.cat from cab

06/08/05 18:41:39: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxxp.cat from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiag.exe from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiagn.dll from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiag.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiabrz.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiachs.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiacht.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiacze.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiadut.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiafrn.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiager.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiaitn.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiajpn.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiakor.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiapol.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiarus.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiaspa.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiaswe.chm from cab

06/08/05 18:41:40: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3d8.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3d9.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dinput8.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dinput8.xpg from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmscript.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dswave.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmband.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmcompos.dll from cab

06/08/05 18:41:41: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmime.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmloader.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmstyle.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmsynth.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmusic.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dim.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dpmesh.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dramp.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3drm.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dxof.dll from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dim.xpg from cab

06/08/05 18:41:42: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dpmesh.xpg from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dramp.xpg from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3drm.xpg from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\d3dxof.xpg from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsound.vxd from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxapi.sys from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxapi.xpg from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\amstream.dll from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\devenum.dll from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\encapi.dll from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mciqtz32.dll from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mpg2splt.ax from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\qcap.dll from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\qdv.dll from cab

06/08/05 18:41:43: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\qdvd.dll from cab

06/08/05 18:41:44: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\quartz.w2k from cab

06/08/05 18:41:45: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\quartz.dll from cab

06/08/05 18:41:45: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\l3codecx.ax from cab

06/08/05 18:41:45: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\msdmo.dll from cab

06/08/05 18:41:45: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mswebdvd.dll from cab

06/08/05 18:41:45: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\qasf.dll from cab

06/08/05 18:41:46: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\qedit.dll from cab

06/08/05 18:41:46: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\qedwipes.dll from cab

06/08/05 18:41:46: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dimaps.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ks.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\kscaptur.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ksfilter.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ks.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ksproxy.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ksolay.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ksuser.dll from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mskssrv.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mspclock.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mstee.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\stream.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\swenum.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mspqm.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:41:47: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:41:47: dsetup32: IterateBDACabinet(): Iterating through D:\Uzytki\DirectX9\bdaxp.cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxbda.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\kstvtune.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\kswdmcap.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\bdaplgin.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\BdaSup.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ccdecode.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ipsink.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ksxbar.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mpe.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\Mpeg2Data.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\msdv.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\MSDvbNP.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\MSVidCtl.dll from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\msyuv.dll from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\nabtsfec.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ndisip.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\psisdecd.dll from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\psisrndr.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\slip.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\streamip.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\vbisurf.ax from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\wstcodec.sys from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\wstdecod.dll from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\bda.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ccdecode.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\mpe.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\nabtsfec.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\ndisip.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\slip.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\streamip.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\wstcodec.inf from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Extracted file C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dx9bdaxp.cat from cab

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Renamed C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dx9bdaxp.cat to C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dx9bda.cat

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Renamed C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiapol.chm to C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiag.chm

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Unable to find C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxdiapol.chi to rename, use English version

06/08/05 18:41:47: dsetup32: Renamed C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoypol.hlp to C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dijoy.hlp

06/08/05 18:41:48: dsetup32: DoCopy(): Getting inf information C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxxp.inf

06/08/05 18:41:52: dsetup32: start copying: phase: 174 - 174, total: 495 - 174

06/08/05 18:41:52: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 2, Steps = 321

06/08/05 18:41:52: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:41:52: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:41:52: dsetup32: DoCopy(): Using section WINXP_INSTALL: flags = 0x144

06/08/05 18:41:52: dsetup32: C:\WINDOWS\System32\dpnmodem.dll is unregistered successfully.

06/08/05 18:41:52: dsetup32: C:\WINDOWS\System32\dpnwsock.dll is unregistered successfully.

06/08/05 18:41:53: dsetup32: UnRegisterDXDLL(): C:\WINDOWS\System32\dpnaddr.dll does not export DllUnregisterServer()

06/08/05 18:41:53: dsetup32: UnRegisterDXDLL(): C:\WINDOWS\System32\dpnlobby.dll does not export DllUnregisterServer()

06/08/05 18:41:57: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3dim700.dll’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:41:57: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3dim700.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ddraw.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ddraw.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dinput.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dinput.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dplaysvr.exe’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dplaysvr.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dplayx.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dplayx.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpmodemx.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpmodemx.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpwsockx.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpwsockx.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:58: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dsound.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:59: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dsound3d.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:59: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dsound3d.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:41:59: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dx7vb.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:41:59: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dx7vb.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:00: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\gcdef.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:00: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\gcdef.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:00: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3d8thk.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:00: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3d8thk.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:02: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dx8vb.dll’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:02: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dx8vb.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:02: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpnaddr.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:02: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpnaddr.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpnet.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpnet.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpnhpast.dll’

Target file is Version 5.3.0.901

Source file is Version 5.3.0.901

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpnhpast.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpnhupnp.dll’

Target file is Version 5.3.0.901

Source file is Version 5.3.0.901

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpnlobby.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:03: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpnlobby.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpnsvr.exe’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpnsvr.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dimap.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dimap.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\diactfrm.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\diactfrm.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpvacm.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpvacm.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpvoice.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpvoice.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpvsetup.exe’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpvsetup.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dpvvox.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:04: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dpvvox.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dsdmo.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dsdmo.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dsdmoprp.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dsdmoprp.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3dim.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3dim.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3dpmesh.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3dpmesh.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3dramp.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:05: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3dramp.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3drm.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3drm.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3dxof.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3dxof.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dxdiag.exe’

Target file is Version 5.3.0.901

Source file is Version 5.3.0.901

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dxdiag.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\amstream.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:06: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\amstream.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\devenum.dll’

Target file is Version 6.5.1.902

Source file is Version 6.5.1.902

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\encapi.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\encapi.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\mciqtz32.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\mciqtz32.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\qcap.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:07: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\qcap.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:08: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\qdv.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:08: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\qdv.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:08: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\qdvd.dll’

Target file is Version 6.5.1.902

Source file is Version 6.5.1.902

06/08/05 18:42:08: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\qdvd.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:09: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\quartz.dll’

Target file is Version 6.5.1.902

Source file is Version 6.5.1.902

06/08/05 18:42:09: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\msdmo.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:09: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:09: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:10: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\qasf.dll’

Target file is Version 9.0.0.2980

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:10: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\qedit.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:10: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\qedit.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:10: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\qedwipes.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:10: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\qedwipes.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:11: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\joy.cpl’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:11: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\joy.cpl is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:11: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\pid.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:11: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\pid.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:11: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\dxapi.sys’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:11: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\dxapi.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:12: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\mspqm.sys’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:12: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\mspqm.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:12: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\pid.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:12: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\pid.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:12: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mspqm.sys’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:12: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mspqm.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3d8.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3d8.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dinput8.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dinput8.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmscript.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmscript.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dswave.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dswave.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmband.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmband.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmcompos.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmcompos.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmime.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:13: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmime.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:14: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmloader.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:14: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmloader.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:14: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmstyle.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:14: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmstyle.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmsynth.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmsynth.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dmusic.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dmusic.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ksproxy.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ksproxy.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ksolay.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ksolay.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\ks.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\ks.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\mskssrv.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\mskssrv.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\mspclock.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\mspclock.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\mstee.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:15: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\mstee.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\stream.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\stream.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\drivers\swenum.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\swenum.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksproxy.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksproxy.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksolay.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksolay.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksuser.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksuser.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ks.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ks.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mskssrv.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mskssrv.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mspclock.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mspclock.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mstee.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mstee.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\stream.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\stream.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\swenum.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:16: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\swenum.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\ks.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\kscaptur.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\ksfilter.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:17: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:42:17: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Checking the version: HKLM\software\microsoft\directx\Version

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Version in registry = 4.09.00.0902

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Version in DLL = 4.09.00.0902

06/08/05 18:42:17: dsetup32: RC in registry = 02, RC in DLL = 02

06/08/05 18:42:17: dsetup32: Use string section : [strings.pol]

06/08/05 18:42:18: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/08/05 18:42:18: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\d3d9.dll’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\d3d9.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dxdiagn.dll’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dxdiagn.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\dxdllreg.exe’

Target file is Version 4.9.0.902

Source file is Version 4.9.0.902

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\dxdllreg.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:19: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\l3codecx.ax’

Target file is Version 1.9.0.311

Source file is Version 1.5.0.50

06/08/05 18:42:20: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dim700.dll’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:20: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dim700.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:20: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\ddraw.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:20: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\ddraw.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:20: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\ddrawex.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:20: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\ddrawex.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:21: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dinput.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:21: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dinput.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:21: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dplaysvr.exe’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:21: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dplaysvr.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dplayx.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dplayx.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpmodemx.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpmodemx.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpwsockx.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpwsockx.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsound.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsound.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsound3d.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsound3d.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dx7vb.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dx7vb.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\gcdef.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\gcdef.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3d8thk.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3d8thk.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dx8vb.dll’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dx8vb.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnaddr.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnaddr.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnet.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:22: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnet.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:23: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnhpast.dll’

Target file is Version 5.3.0.901

Source file is Version 5.3.0.901

06/08/05 18:42:23: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnhpast.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:23: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnhupnp.dll’

Target file is Version 5.3.0.901

oto drugie część 1

Source file is Version 5.3.0.901

06/08/05 18:42:23: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnhupnp.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:23: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnlobby.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:23: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnlobby.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:24: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnsvr.exe’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:24: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpnsvr.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:24: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dimap.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:24: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dimap.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:24: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\diactfrm.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:24: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\diactfrm.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:25: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvacm.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:25: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvacm.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:25: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvoice.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:25: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvoice.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvsetup.exe’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvsetup.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvvox.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dpvvox.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsdmo.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsdmo.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsdmoprp.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dsdmoprp.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dim.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dim.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dpmesh.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:26: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dpmesh.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:27: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dramp.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:27: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dramp.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:27: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3drm.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:27: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3drm.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:27: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dxof.dll’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:27: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3dxof.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dxdiag.exe’

Target file is Version 5.3.0.901

Source file is Version 5.3.0.901

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dxdiag.exe is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\amstream.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\amstream.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\devenum.dll’

Target file is Version 6.5.1.902

Source file is Version 6.5.1.902

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\devenum.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\mciqtz32.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\mciqtz32.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\mpg2splt.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\mpg2splt.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qcap.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:28: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qcap.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:29: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qdv.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:29: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qdv.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:29: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qdvd.dll’

Target file is Version 6.5.1.902

Source file is Version 6.5.1.902

06/08/05 18:42:29: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qdvd.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\quartz.dll’

Target file is Version 6.5.1.902

Source file is Version 6.5.1.902

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\quartz.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\msdmo.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\msdmo.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\mswebdvd.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\mswebdvd.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:30: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qasf.dll’

Target file is Version 9.0.0.2980

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:31: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qedit.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:31: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qedit.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:32: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qedwipes.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:32: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\qedwipes.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:32: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\joy.cpl’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:32: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\joy.cpl is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:33: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\pid.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:33: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\pid.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:34: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3d8.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:34: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\d3d8.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:34: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dinput8.dll’

Target file is Version 5.1.2600.1106

Source file is Version 5.1.2600.1106

06/08/05 18:42:34: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dinput8.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:34: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmscript.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:34: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmscript.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dswave.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dswave.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmcompos.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmcompos.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmime.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmime.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmloader.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmloader.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmstyle.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmstyle.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmsynth.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmsynth.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmusic.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:35: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmusic.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dxapi.sys’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dxapi.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\help\dxdiag.chm is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\dxdllreg.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmband.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\dmband.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxntunp.inf - [WINXP_INSTALL]’ succeeded

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dxver.inf - [DefaultInstall]’ succeeded

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dpvoice.inf - [DefaultInstall]’ succeeded

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dmusic.inf - [DefaultInstall]’ succeeded

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dsound.inf - [DefaultInstall]’ succeeded

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dinput.inf - [WinXPRegInstall]’ succeeded

06/08/05 18:42:36: dsetup32: Installation of ‘C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\DX5A4.tmp\dplay.inf - [DPlayNAT]’ succeeded

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\bdaplgin.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\bdaplgin.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\msdvbnp.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\msdvbnp.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\psisrndr.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\psisrndr.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ipsink.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:37: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ipsink.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\msvidctl.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\msvidctl.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\vbisurf.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\vbisurf.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\msyuv.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\msyuv.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\kstvtune.ax’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\kstvtune.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\ksxbar.ax’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:38: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\ksxbar.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\kswdmcap.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\kswdmcap.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\wstdecod.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\wstdecod.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\mpeg2data.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\mpeg2data.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\bdasup.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\bdasup.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\mpe.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:39: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\mpe.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\streamip.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\streamip.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisip.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisip.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\slip.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\slip.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\nabtsfec.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\nabtsfec.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdecode.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdecode.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\wstcodec.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\wstcodec.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\bdaplgin.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\bdaplgin.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\bdasup.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\bdasup.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\msdvbnp.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:40: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\msdvbnp.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\psisdecd.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\psisdecd.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\psisrndr.ax’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\psisrndr.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ipsink.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ipsink.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mpe.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mpe.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\streamip.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\streamip.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ndisip.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ndisip.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\slip.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\slip.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\nabtsfec.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\nabtsfec.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ccdecode.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ccdecode.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\msyuv.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:41: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\msyuv.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:42: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\kstvtune.ax’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:42: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\kstvtune.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:42: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksxbar.ax’

Target file is Version 5.3.1.902

Source file is Version 5.3.1.902

06/08/05 18:42:42: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\ksxbar.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:43: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\kswdmcap.ax’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:43: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\kswdmcap.ax is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:43: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\wstcodec.sys’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:43: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\wstcodec.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:44: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\msvidctl.dll’

Target file is Version 6.5.1.900

Source file is Version 6.5.1.900

06/08/05 18:42:44: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\msvidctl.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:44: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\System32\DLLCache\wstdecod.dll’

Target file is Version 5.3.0.900

Source file is Version 5.3.0.900

06/08/05 18:42:44: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\DLLCache\wstdecod.dll is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:45: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\system32\drivers\msdv.sys’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:45: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\system32\drivers\msdv.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:45: dsetup32: Target file: ‘C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\msdv.sys’

Target file is Version 5.1.2600.0

Source file is Version 5.1.2600.0

06/08/05 18:42:45: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\msdv.sys is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:45: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\bda.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:46: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\mpe.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:46: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\streamip.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:47: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\ndisip.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:47: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\slip.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:47: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\nabtsfec.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:47: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\ccdecode.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:47: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\wstcodec.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:48: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\INF\dxbda.inf is newer than the one being installed

06/08/05 18:42:48: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\bdaplgin.ax

06/08/05 18:42:48: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\msdvbnp.ax

06/08/05 18:42:49: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\psisdecd.dll

06/08/05 18:42:49: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\psisrndr.ax

06/08/05 18:42:49: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\ipsink.ax

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\msvidctl.dll

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\vbisurf.ax

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\msyuv.dll

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\kstvtune.ax

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\ksxbar.ax

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\kswdmcap.ax

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\wstdecod.dll

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\bdasup.sys

06/08/05 18:42:50: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\mpe.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\streamip.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\ndisip.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\slip.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\nabtsfec.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\ccdecode.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\wstcodec.sys

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\mpeg2data.ax

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\dxbda.inf

06/08/05 18:42:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\dx9bda.cat

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\bda.inf

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\mpe.inf

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\streamip.inf

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\ndisip.inf

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\slip.inf

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\nabtsfec.inf

06/08/05 18:42:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\ccdecode.inf

06/08/05 18:42:53: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{AA936DF4-2B08-4B1F-B071-72192E287704}\wstcodec.inf

06/08/05 18:42:53: dsetup32: DXRegisterOsComponent(): exception pack is registered successfully, inf:dxbda.inf, cat:dx9bda.cat.

06/08/05 18:42:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3dim700.dll

06/08/05 18:42:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ddraw.dll

06/08/05 18:42:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ddrawex.dll

06/08/05 18:42:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dinput.xpg

06/08/05 18:42:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dplaysvr.exe

06/08/05 18:42:55: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dplayx.dll

06/08/05 18:42:55: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpmodemx.dll

06/08/05 18:42:55: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpwsockx.dll

06/08/05 18:42:55: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dsound.dll

06/08/05 18:42:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dsound3d.dll

06/08/05 18:42:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dx7vb.dll

06/08/05 18:42:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\gcdef.xpg

06/08/05 18:42:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3d8thk.dll

06/08/05 18:42:57: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dx8vb.dll

06/08/05 18:42:57: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpnaddr.dll

06/08/05 18:42:57: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpnet.dll

06/08/05 18:42:57: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpnhpast.dll

06/08/05 18:42:58: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpnhupnp.dll

06/08/05 18:42:58: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpnlobby.dll

06/08/05 18:42:58: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpnsvr.exe

06/08/05 18:42:58: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dimap.xpg

06/08/05 18:42:59: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\diactfrm.xpg

06/08/05 18:42:59: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpvacm.dll

06/08/05 18:42:59: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpvoice.dll

06/08/05 18:42:59: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpvsetup.exe

06/08/05 18:43:00: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dpvvox.dll

06/08/05 18:43:00: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dsdmo.dll

06/08/05 18:43:00: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dsdmoprp.dll

06/08/05 18:43:00: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3dim.xpg

06/08/05 18:43:00: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3dpmesh.xpg

06/08/05 18:43:01: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3dramp.xpg

06/08/05 18:43:01: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3drm.xpg

06/08/05 18:43:01: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3dxof.xpg

06/08/05 18:43:02: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dxdiag.exe

06/08/05 18:43:02: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\amstream.dll

06/08/05 18:43:02: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\devenum.dll

06/08/05 18:43:02: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\encapi.dll

06/08/05 18:43:02: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mciqtz32.dll

06/08/05 18:43:03: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mpg2splt.ax

06/08/05 18:43:03: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\qcap.dll

06/08/05 18:43:03: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\qdv.dll

06/08/05 18:43:03: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\qdvd.dll

06/08/05 18:43:04: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\quartz.dll

06/08/05 18:43:04: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\msdmo.dll

06/08/05 18:43:04: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mswebdvd.dll

06/08/05 18:43:05: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\qasf.dll

06/08/05 18:43:05: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\qedit.dll

06/08/05 18:43:06: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\qedwipes.dll

06/08/05 18:43:06: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\joy.xpg

06/08/05 18:43:06: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\pid.xpg

06/08/05 18:43:07: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dxapi.xpg

06/08/05 18:43:07: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\d3d8.dll

06/08/05 18:43:07: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dinput8.xpg

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmscript.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dswave.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmcompos.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmime.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmloader.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmstyle.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmsynth.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmusic.dll

06/08/05 18:43:08: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mspqm.sys

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ksproxy.ax

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ksolay.ax

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ksuser.dll

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ks.sys

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mskssrv.sys

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mspclock.sys

06/08/05 18:43:09: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\mstee.sys

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\stream.sys

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\swenum.sys

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ks.inf

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\kscaptur.inf

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ksfilter.inf

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dxdllreg.exe

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dxxp.inf

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dxxp.cat

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\RegisteredPackages{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dmband.dll

06/08/05 18:43:10: dsetup32: DXRegisterOsComponent(): exception pack is registered successfully, inf:dxxp.inf, cat:dxxp.cat.

06/08/05 18:43:10: dsetup32: start finalizing: phase: 321 - 322, total: 495 - 496

06/08/05 18:43:10: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 3, Steps = 0

06/08/05 18:43:10: dsetup32: Starting RegisterDirectXWithActiveSetup

06/08/05 18:43:10: dsetup32: RegisterDirectXWithActiveSetup: Current Version is set already.

06/08/05 18:43:10: dsetup32: RegisterDirectXWithActiveSetup: Done.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: ----- start DxDllReg -----

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxdllreg.inf [DirectShow] -----

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\amstream.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\devenum.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\encapi.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\qasf.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\qcap.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\qdv.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\qdvd.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\qedit.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\quartz.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\l3codecx.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:11: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxdllreg.inf [DirectSound] -----

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dsdmo.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxdllreg.inf [DirectPlay] -----

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dplayx.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxdllreg.inf [DirectInput] -----

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dinput.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxdllreg.inf [DxDiag] -----

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dxdiagn.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxdllreg.inf [DX8RetailDLLs] -----

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dinput8.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmband.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmcompos.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmime.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmloader.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmscript.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmstyle.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmsynth.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dmusic.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dpnet.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dpnhupnp.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dpnhpast.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dpvacm.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dpvoice.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dpvvox.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\dswave.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: ----- start to register C:\WINDOWS\inf\dxbda.inf [bDADllRegister] -----

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\bdaplgin.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\msdvbnp.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\psisrndr.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\vbisurf.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:12: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\mpeg2data.ax is registered successfully.

06/08/05 18:43:13: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\msvidctl.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:13: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:13: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\wstdecod.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:13: dxdllreg: C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll is registered successfully.

06/08/05 18:43:13: dxdllreg: ----- end DxDllReg -----

06/08/05 18:43:14: dsetup32: Installation ended with value 0 = Installation succeeded

06/08/05 18:43:14: DXSetup: WM_APP_ENDINSTALL

06/08/05 18:43:14: DXSetup: ~CDXWSetup()

06/27/05 11:19:43: DXSetup: No command line switch

06/27/05 11:19:44: DXSetup: StartWizard()

06/27/05 11:19:51: DXSetup: CDXWSetup()

06/27/05 11:19:51: DXSetup: start installation

06/27/05 11:19:51: DSETUP: DirectXSetupA(): hWnd: 0007029C dwFlags: 02010098

06/27/05 11:19:51: dsetup32: === SetupForDirectX() start ===

06/27/05 11:19:51: dsetup32: DXSetupCommand = 0.

06/27/05 11:19:51: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 0, Steps = 0

06/27/05 11:19:51: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/27/05 11:19:51: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/27/05 11:19:51: dsetup32: Installing on WinXP SP

06/27/05 11:19:51: dsetup32: Checking the version: HKLM\software\microsoft\directx\Version

06/27/05 11:19:51: dsetup32: Version in registry = 4.09.00.0902

06/27/05 11:19:51: dsetup32: Version in DLL = 4.09.00.0904

06/27/05 11:19:51: dsetup32: Installation Started with language pol

06/27/05 11:20:00: dsetup32: DXCheckTrust(): D:\Uzytki\DirectX\DXNT.cab is trusted.

06/27/05 11:20:00: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX54.tmp\dxnt.inf from cab

06/27/05 11:20:00: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX54.tmp\dxntunp.inf from cab

06/27/05 11:20:00: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX54.tmp\dxver.inf from cab

06/27/05 11:20:00: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/27/05 11:20:00: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/27/05 11:20:00: dsetup32: DXCheckTrust(): D:\Uzytki\DirectX\bdaxp.cab is trusted.

06/27/05 11:20:00: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX54.tmp\dxbda.inf from cab

06/27/05 11:20:01: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0

06/27/05 11:20:01: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0

06/27/05 11:21:44: dsetup32: DoPrecopy: Root path = “null”, flags = 0x2010098

06/27/05 11:21:44: dsetup32: RemoveHotfix(): SizeOfPendingFileRenameOperations : 0

06/27/05 11:21:44: dsetup32: RemoveHotfixLoop(): key SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\SP1 does not exist.

06/27/05 11:21:44: dsetup32: RemoveHotfix(): SizeOfPendingFileRenameOperations : 0

06/27/05 11:21:44: dsetup32: DoCopy()

06/27/05 11:21:44: dsetup32: Checking the version: HKLM\software\microsoft\directx\Version

oto drugie część 2

Spróbuj zainstalować dxa z innego źródła np przez stronę M$. Tu masz link do instalatora sieciowego: http://www.idg.pl/ftp/program.asp?id=4129&sys=pc&z=1

Dzięki :smiley: Zainstalował się =D>

tez mam ten sam problem, ale to co podales to nomalnie sie szybko instaluje a na koncu wyskakuje ten błąd