Nie mogę znaleźć SIGNONS.TXT


(Jaromir Zurawski) #1

System WINDOWS 7

Mozilla Firefox 4.0

Nie mogę go znaleźć, a chce ręcznie zapisać swoje hasło.


(marcin82) #2

Szukaj w katalogu profilu pliku signons3.txt. Hasła przechowywane w tym pliku są zaszyfrowane.

Profilu Frefoxa w Windows 7 leży w takiej lokalizacji:

C:\Users\[nazwa użytkwonika]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[nazwa_profilu]\

(Jaromir Zurawski) #3

Nie ma tu czegoś takiego :o


(Walker15130) #4

Jest widoczny signons.sqlite, mimo iż nie używam firefoxa to według mojej teorii w nowej wersji przeglądarki (o 4.0 mi chodzi) przerzucono się z zapisu haseł w txt do zapisu w SQlite.