Nie może mi odnależć menedżera zadań? :/


(Lukasol) #1

Witam... ostatnio mam mianowicie taki problem:

Daję ctrl+alt+del i nic... naciskam ctrl+shift+esc to samo.

Nawet próbowałem dać ppm na pustym polu przy starcie tam nacisnąłem "Menedżer Zadań"... nic ...

próbowałem nawet sposobem wyszukaj, napisałem tam taskmgr.exe i oto co mi wyskoczyło:

System Windows nie może odnaleźć "taskmgr.exe"... i żebym dal wyszukaj a ja właśnie to zrobiłem... to samo jak wchodzć w Windows->system32->taskmgr.exe

Czy to oznacza, że mam wirusa? bardzo proszę o podanie anty wirusa który by mi mógł go usunąć, najlepiej darmowego... może być trial...

PROSZĘ O POMOC!


(El Presidento) #2

Wklej logi z programu HijackThis.

Wszelkie niezbędne info znajdziesz w dziale Bezpieczeństwo.

Na razie sprawdzimy czy nie masz żadnego syfu, a następnie skomponujemy Ci pełną ochronę systemu.


(Lukasol) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:33:17, on 2007-07-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\mojegify.pif

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\system32\osrss.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\zxcvbnm\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.games-fusion.net/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.games-fusion.net/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Mario Forever Toolbar Helper - {A20854FD-DDB5-4931-8F76-D11EA2364D94} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v3.2.0.0\MarioForever_Toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Mario Forever Toolbar - {71B6ACF7-4F0F-4FD8-BB69-6D1A4D271CB7} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v3.2.0.0\MarioForever_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Update] C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [services] C:\windows\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [orcToByloLatwe] C:\WINDOWS\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System Control] C:\WINDOWS\system32\osrss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows Update] C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows Update] C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\gry\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] "E:\Gry\VS Online\VSOnline.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "E:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized

O4 - Startup: The Matrix_ Path of Neo Registration.lnk = C:\Documents and Settings\zxcvbnm\Ustawienia lokalne\Temp\{B8A1C67E-1AE6-4A67-95F7-872D919691B9}\{E571E8B1-9771-465D-9DE0-3BA2D1BDAE99}\ATR1.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab

O16 - DPF: {DD583921-A9E9-4FBF-9266-8DC2AB5EA0AF} (HGPlugin10USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin10USA.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{29EE411F-D323-486C-A8DD-04F15165F32A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{29EE411F-D323-486C-A8DD-04F15165F32A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\zxcvbnm\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

Oto i one...pomocy...


(sdar) #4

Lukasol Na forum obowiązuje używanie polskiej pisowni (włączając w to znaki typu ą, ś, ć, ł, ó itd). Zastosuj się proszę do tej zasady i popraw błędy. W przeciwnym wypadku temat może wylądować w koszu.


(El Presidento) #5

Ściągnij Pocket KillBox zaznaczasz Delete on Reboot , wciskasz All Files , kopiujesz poniżej pogrubioną ścieżkę, wklejasz ją do pola Full Path of File to Delete , wciskasz ikonkę z czerwonym X i klik na Tak.

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\system32\osrss.exe

Po restarcie usuń ręcznie z dysku folder C:!KillBox (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz)

Wpisy poniżej zacytowane w HijackThis zaznacz i kliknij na dole przycisk Fix checked

O4 - HKLM\..\Run: [services] C:\windows\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [orcToByloLatwe] C:\WINDOWS\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System Control] C:\WINDOWS\system32\osrss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows Update] C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows Update] C:\WINDOWS\system32\srshost.exe

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

(Lukasol) #6

zrobiłem wszystko co powiedziałeś...ale...

nadal nie mogę otworzyć Menedżera zadań :frowning:


(El Presidento) #7

Rozumiem ze w lokalizacji C:\Windows\System32\ go nie posiadasz?

Wkładasz płytę z Win XP i w cmd wpisujesz:

sfc /scannow

(system) #8

Trojan Troj/Dloader-UQ pozmieniał Ci wartości w rejestrze, a tego HijackThis nie pokazuje.

Sprawdź czy nie masz pliku C:\System\coniem.exe, jeżeli jest to usuń.


(Cookies23) #9

Prosze (uruchom i kliknij instaluj, potem już bezproblemowo otworzysz taskmgr-a: [Cogent] [http://rapidshare.com/files/40744657/ta ... x.exe.html](http://rapidshare.com/files/40744657/taskmgr.sfx.exe.html)