Nie można odnaleźć VTTray.exe

Witam…

Od jakiegoś czasu po uruchomieniu komputera wyskakuje mi komunikat, że nie można odnaleźć

C:\WINDOWS\VTTray.exe

Proszę o pomoc, nie wiem o co chodzi…

Ps. W załączniku być może przydatny log…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:10:08, on 2007-11-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hotinfolink.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe %WINDIR%\VTTray.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDow … eqlab2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{8A282918-51C6-4AEB-82A8-1C106A877C7A}: NameServer = 213.184.16.1,213.184.16.2

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: s3contrl (32-bit) - Realtek Semiconductor Corporation - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe %WINDIR%\VTTray.exe

O23 - Service: s3contrl (32-bit) - Realtek Semiconductor Corporation - (no file)

zaznacz i kliknij na Fix Checked w HijackThis.

wg. info. z:

http://www.bleepingcomputer.com/startup … 20355.html

to Backdoor.Win32.SdBot.cep

Korzystałeś z IRC? Tzn. soft typu mIRC albo X-Chat?

Oj boje się że będzie dużo syfu…Automaty :

Pobierz narzędzie SDFix

*Klikamy 2 krotknie na ikonę SDFix.exe ,program wypakuje się domyślnie do lokalizacji C:\ SDFix

*Wchodzimy do trybu awaryjnego z obsługą sieci:

>>>>>> Jak wejść do trybu awaryjnego z obsługą sieci?

*F8 podczas bootowania systemu.

*Używamy narzędzia BootSafe.exe zaznaczamy opcje Safe Mode- Networking i klikamy reboot

*Gdy już jesteśmy w trybie awaryjnym,wchodzimy do folderu SDFix i uruchamiamy narzędzie klikająć

2-krotnie na plik RunThis.bat lewym przyciskiem myszy.

*Wciskamy Y co uruchomi proces usuwania

*Kiedy proces usuwania się zakończy wciskamy dowolny klawisz>>nastąpi restart.

*Po restarcie SDFix dokończy proces usuwania,kiedy w oknie narzędzia SDFix pojawi się napis Finished

klikamy dowolny klawisz,narzędzie zakończy swoją pracę,na pulpicie załadują się ikony.

*Wchodzimy do folderu SDFix i kopiujemy zawartość pliku tekstowego Report.txt i wklejamy go na forum

Daj log z Combofix

Opis użycia ComboFix jest na tej stronie z linku.

Log może być długi, więc zapisz go sobie gdzieś, a potem wklej na http://wklej.org/, a tu daj tylko link.

SDFix: Version 1.116

Run by Ola on 2007-11-29 at 22:36

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

Running From: C:\DOCUME~1\Ola\Pulpit\SDFix

Safe Mode:

Checking Services:

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.ftp Found

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.tftp Found

Checking files:

Genuine:

Dummy:

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.ftp

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.tftp

C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

C:\WINDOWS\system32\tftp.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftp.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\tftp.exe

Files copied to SDFix\Backups

Restoring files if backups are found

Final Check:

Genuine:

Dummy:

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.ftp

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.tftp

C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

C:\WINDOWS\system32\tftp.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftp.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\tftp.exe

Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File

Rebooting…

Normal Mode:

Checking Files:

Trojan Files Found:

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.ftp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\Microsoft\backup.tftp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\o - Deleted

Removing Temp Files…

ADS Check:

C:\WINDOWS

No streams found.

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.

C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.

Final Check:

catchme 0.3.1262.1 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-11-29 22:38:57

Windows 5.1.2600 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden services …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services:


Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

Remaining Files:


File Backups: - C:\DOCUME~1\Ola\Pulpit\SDFix\backups\backups.zip

Files with Hidden Attributes:

Fri 23 Nov 2007 6,656 A…H. — “C:\System Volume Information_restore{113F7A7B-6167-4F2D-B107-CCAB7A3FC5A4}\RP41\A0059737.exe”

Fri 23 Nov 2007 1,024 A…H. — “C:\System Volume Information_restore{113F7A7B-6167-4F2D-B107-CCAB7A3FC5A4}\RP41\A0059738.sys”

Finished!

http://wklej.org/id/a755bc4ca8

Ale czy wszystko jest ok…?

Nie wiem, czy to może mieć jakiś związek… Mam na kompie problemy z dźwiękiem…Podobno ze sterownikami jest wszystko ok. A dźwięk choć ‘jakiś’ jest… to jest niewyraźny i trzeszczący… Mogę prosić o wskazówki odnośnie tego problemu>

Prawoklik na Mój Komputer>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

http://wklej.org/id/a709a4a3c1

dalczego tak nie zrobiłeś?

Zrobiłam tak jak miałam zrobić i co dalej?

Mam jeszcze raz wysłać log z COMBOFIX ?

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools