Nie można uruchomić usługi centrum zabespieczeń


(Pawel Hutnik) #1

mam problem bo nie mogę wejść w centrum zabespieczeń,a gdy próbowałem uruchomić w usługach lokalnych pokazywał się komunikat.nie można uruchomićusługi centrum zabespieczeńna komputerze komputer lokalny błąd123 nazwa katalogu lub składnika woluminujest nie poprawnal

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:28:53, on 2006-11-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\mst software\mst Defrag\mstDfrgS.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\antidialer 7.0\Steganos AntiDialer 7\guard.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\Kerio Personal firewall 4.2.3.912 pl\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\Kerio Personal firewall 4.2.3.912 pl\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\peer guardian\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\spywareblaster do blokdy komputera\SpywareBlaster\spywareblaster.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\ad-aware\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\Worms Doors Cleaner\wwdc.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\paweł hutnik\do ściągania plików\BitComet068DHT\BitComet068DHT.exe

D:\paweł hutnik\programy muzyczne graficzne\jetaudio v6.2.6 plus vx retail do odtwarzania muzyki\jetAudio.exe

D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\avant.exe

D:\bezpieczeństwo komputera\HijackThis v1.99.1\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [steganos AntiDialer 7] "D:\bezpieczeństwo komputera\antidialer 7.0\Steganos AntiDialer 7\guard.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - D:\przeglondarki internetowe\AvantBrowser 10.1.40 nakładka dodatki przegladarek www blokuje niechciane reklamy\Avant Browser\Search.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D2C956B0-8691-4523-B5C1-6D74C120290D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\bezpieczeństwo komputera\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - D:\bezpieczeństwo komputera\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\bezpieczeństwo komputera\Kerio Personal firewall 4.2.3.912 pl\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: mst Defrag Service (mstDfrgS) - mst software GmbH, Germany - C:\Program Files\mst software\mst Defrag\mstDfrgS.exe

O23 - Service: Performance True Type Font (PerfFont) - VSO Software - (no file)


(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Start -> uruchom -> services.msc -> włącz usługę Centrum Zabezpieczeń :slight_smile:


(Pawel Hutnik) #3

próbowałem to zrobić i właśnie tam wyskakuje .nie można uruchomić usługi centrum zbespieczeń na komputerze lokalnym błąd 123 nazwa katalogu lub składnika woluminu jest niepoprawna


(Gutek) #4

Start >>> Uruchom >>> rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %WinDir%\inf\netrass.inf