Nie można usunąć plików - pomóżcie


(Trance) #1

Tak jak w temacie nie mogę usunąć plików typu exe,dll dodam ze jestem dość zaawansowanym użytkownikiem, więc z góry zawiadamiam że metoda restart procesu Explorer.exe oraz Unlocker nie pomagają, zarażenie jakimś syfem też mało prawdopodobne - system kilka godzin formacie, a Avast czuwa nad bezpieczeństwem. . . jakieś propozycje :? :frowning:


(deFco247) #2

Przecież pliki .exe i .dll są plikami od programów itp.

Jeśli ów program działa, to używa ich w czasie rzeczywistym.

Możesz to sprawdzić np. w Process Explorerze klikając na małą lornetkę na pasku narzędziowym.

W oknie wpisujesz pełną ścieżkę do pliku, który masz zamiar usunąć i sprawdzasz,

jaki proces lub usługa ich używa.


(Trance) #3

sorry ale nie jestem idiotą poza tym mam Unlockera (patrz mój post wyżej) pełni podobną rolę jak processexplorer'a (wyświetla uchwyty do plików) ale pliki te nie mają żadnych uchwytów (według Unlockera) co więcej np. zaraz po odpaleniu systemu nie da się ich usunąć kiedy żaden z nich nie został nawet uruchomiony a opcja wytnij na te pliki działa jak kopiuj (nie usuwa "wycinanego")


(Danielm86) #4

Gdy Unlocker nie może usunąć pliku wyświetla pytanie czy usunąć przy następnym rozruchu. Klikasz wtedy tak i restart.


(Trance) #5

no tak, ale coś chyba jest nie tak skoro nie da się ich normalnie usunąć


(Danielm86) #6

Widocznie tak. Wrzuć loga z programu HiJack This.


(deFco247) #7

Nie mógł byś ich usunąć spod Konsoli Odzyskiwania?


(Trance) #8
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:42:26, on 2009-05-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Programy\yzdock83\YzDock.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Skrót do YzDock.lnk = D:\Programy\yzdock83\YzDock.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69B56003-399A-4C73-A985-79489F46EB03}: NameServer = 192.168.2.1 194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - D:\Programy\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe


--

End of file - 3327 bytes

-- Dodane 21.05.2009 (Cz) 20:08 --

jezeli obiecasz mi że ty będziesz w ten sposób usuwał wszystkie swoje niepotrzebne pliki poświęcę się :twisted:


(deFco247) #9

No wiesz... to była tylko moja propozycja. :slight_smile:

Log z HiJackThis czysty.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklejto.pl , a w poście dajesz tylko link.


(Leon$) #10

czy możesz te pliki przenosić

spróbuj

utwórz nowy folder przenieś tam plik >> usuń folder z plikiem

:slight_smile:


(system) #11

A może zamiast gdybania, może byś podał nazwy tych plików.


(Trance) #12

były to pliki róznych programów(exe), ich dezinstalatory i biblioteki dll np.chcąc zaaktualizować firefoxa, czy aqq nie dało się nadpisać ich plików wykonywalnych (firefox.exe, aqq.exe) mimo że programy nie był uruchomione a Unlocker nie pokazywał żadnych uchwytów do nich, z dezinstalacją programów też były problemy... ale problem już rozwiązany jak ktoś kiedyś powiedział: FORMAT C:\ jest rozwiązaniem wszystkich problemów z Windows potwierdzam działa :stuck_out_tongue: