Nie można zainstalować aktualizacji systemu Windows z powodu błędu 2147942487

Nie można zainstalować aktualizacji systemu Windows  z powodu błędu 2147942487 „Parametr jest niepoprawny.” (wiersz polecenia: „C:\Windows\system32\wusa.exe”).