Nie można zalogować się na niektóre profile mobilne - usługa zasad grup

Cześś :slight_smile:

Mam taki problem. Jest server z Windows Server 2012 R2 i stacje robocze do niego podłączone. Na serverze są AD, DNS, DNS, DHCP, routing. Na serwerze są utworzone profile mobilne i od jakiegoś czasu są z nimi problemy. Wielu użytkowników nie może zalogować się i pokazuje im się komuniat “Logowanie usługi klient zasad grup nie powiodło się odmowa dostępu”.

Może ktoś naprowadzi mnie na trop, co jest nie tak?