Nie można zapisywać plików w Program Files


(Gf6) #1

Witam. Problem jest chyba niecodzienny, mianowicie, nie mogę zainstalować żadnego programu w Program Files, w innych lokacjach można. Przykładowo, przy próbie zainstalowania Gothica pojawia się komunikat:

Błąd transferu składnika

Składnik: DefaultFeature

Grupa pliku: DefaultComponent

Plik: C:\Program Files\Piranha Bytes\

Błąd: Odmowa dostępu

O co chodzi?


(adam9870) #2

Czy konto, którego używasz do instalacji tej gry posiada odpowiednie uprawnienia? Sprawdź do jakich grup należy użytkownik.


(Gf6) #3

Użytkownik standardowy. Ustawienia konta nie były zmieniane.

EDIT: Wziąłem PPM na folderze i oto, co zobaczyłem:

TWÓRCA-WŁAŚCICIEL: Uprawnienia specjalne - na szaro zezwalaj

SYSTEM: jw.

Administratorzy: jw.

Użytkownicy: Odczyt i wykonanie, wyświetlanie zawartości folderu, odczyt - wszystko zezwalaj na czarno. Może trzeba dodać zapis do uprawnień?

TrustedInstaller: Wyświetlanie zawartości folderu - na czarno zezwalaj, uprawnienia specjalne - na szaro zezwalaj


(adam9870) #4

Co rozumiesz przez “użytkownik standardowy”? Spróbuj z konta administracyjnego.


(Gf6) #5

Uruchamianie programu PPM -> Uruchom jako administrator daje taki sam skutek.


(system) #6

Komunikat odmowa dostępu oznacza, że nie masz odpowiednich uprawnień do zapisu do tego katalogu. Czy korzystasz z konta administratora czy zwykłego użytkownika? Gdy klikniesz ppm na katalog masz zakładkę zabezpieczenia i zobacz czy ty masz nadane uprawnienia.

Czyli jeżeli masz konto o nazwie kowalski to czy kowalski ma wymagane uprawnienia.


(Gf6) #7

,Użytkownicy" nie mają praw do zapisu plików w tym folderze. Zarówno z konta użytkownika, jak i administratora nie da się tego zmienić.


(system) #8

Gothica oryginalna?

Może to defekt zabezpieczenia antypirackiego ?