"Nie można znaleźć pliku skryptu C:\pagefile.sys.vbs&am


(Pawelsss1989) #1

Tak jak w temacie, gdy klikam na dysk C w oknie mój komputer to wyskakuje taki komunikat. JAk się można tego pozbyć?

hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:52:45, on 2007-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avcenter.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avscan.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\a\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.921\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {B499D34E-58EF-4927-AB9F-7AF52B2C4C82} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll (file missing)

O3 - Toolbar: IE Custom Tools - {6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16} - C:\Program Files\Video Add-on\ictmdl.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [MSRegInfo] C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [HEXelon MAX] "C:\Program Files\HEXelon MAX 6\hexelon.exe" /auto

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

(Leon$) #2

Pobierz Combofix przeskanuj nim system daj log na forum http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

:slight_smile:


(Pawelsss1989) #3

Proszę

http://wklej.org/txt/68e99023ed


(Gutek) #4

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowy log z Combofix


(Leon$) #5

Źle wkleiłeś loga brakuje w ścieżkach ukośników .

Następny log który kazał zrobić Gutek2222 wklej tak jak pierwszy z HijackThisa na forum

:slight_smile:


(Pawelsss1989) #6

Ok, zrobiłem tak jak mi napisaliście.


(Gutek) #7

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Pawelsss1989) #8

(Gutek) #9

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools