Nie uruchamia się regedit.exe i ccleaner


(Leo19) #1

Tak jak temacie, nie uruchamia się regedit.exe i ccleaner.

W załącznikach logi z FRST...

FRST.txt

Addition.txt


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-1247756951-2843083671-4041010890-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
IFEO\adwcleaner_5.005.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\AnVir.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\AutoLogger.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\avz.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\CCleaner64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\FRST.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\FRST64.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\HiJackThis.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\mbam.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\regedit.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RegWorks.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RSIT.exe: [Debugger] svchost.exe
IFEO\RSITx64.exe: [Debugger] svchost.exe
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
CHR HomePage: Profile 1 -> hxxp://mysearch.avg.com?cid={B34B56A4-27F5-4D9F-98CC-7F2D4C187F56}&mid=f91e972f023247d3b1bd192946b2db65-ce88cce75eada100cb820b4016f00b753521708a&lang=pl&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=&pr=fr&d=2014-06-23 21:10:17&v=18.1.9.786&pid=safeguard&sg=&sap=hp
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fabcmochhfpldjekobfaaggijgohadih] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Później skasuj folder C:\FRST