Nie uruchamia się vlc ( core dumped )


(Bart85) #1

testuje ubuntu 14.04

od jakiegoś czasu nie uruchamia mi się vlc. system posiada wszystkie aktualizacje w terminalu mam coś takiego:

bart@bart-HP-Compaq-6720s:~$ vlc

VLC media player 2.2.0-git Weatherwax (revision 2.2.0~~git20140407+r56304+122~ubuntu14.04.1)

Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)

Ktoś ma jakiś pomysł?

Dopisano:

 

vlc -v

[09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/libfilesystem_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/libvcdx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/libaccess_oss_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/liblinsys_sdi_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/libaccess_bd_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/libtimecode_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/liblibbluray_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access/libaccess_mms_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libmtp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libsap_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libpodcast_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libudev_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libupnp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libmediadirs_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libxcb_apps_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libbonjour_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/services_discovery/libpulselist_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access_output/libaccess_output_dummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access_output/libaccess_output_http_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access_output/libaccess_output_udp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access_output/libaccess_output_file_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access_output/libaccess_output_shout_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/access_output/libaccess_output_livehttp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_dummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_wav_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_asf_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_mpjpeg_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_ts_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_ps_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_avi_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_ogg_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mux/libmux_mp4_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/text_renderer/libtdummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/text_renderer/libfreetype_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libyuv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libvdummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libaa_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libxcb_glx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libdirectfb_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libxcb_x11_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libfb_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libxcb_window_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libglx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libgl_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libxcb_xv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libvmem_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_output/libcaca_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libalphamask_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libpsychedelic_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libball_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libcroppadd_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libmirror_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/librotate_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libposterize_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libscale_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libgradient_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libpanoramix_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libcolorthres_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libgaussianblur_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libtransform_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libdeinterlace_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libwave_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libmotiondetect_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libmotionblur_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libadjust_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libgradfun_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libpostproc_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libdynamicoverlay_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libaudiobargraph_v_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libgrain_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libhqdn3d_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libmagnify_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libinvert_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libswscale_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libatmo_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libchain_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libbluescreen_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/librss_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libpuzzle_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libsepia_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libripple_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libscene_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libsubsdelay_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libextract_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/liblogo_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libyuvp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libremoteosd_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libmosaic_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libblendbench_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libmarq_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libblend_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libwall_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libanaglyph_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libcanvas_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libsharpen_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libclone_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/liberase_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_filter/libantiflicker_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libi420_yuy2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libgrey_yuv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libi422_yuy2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libi422_i420_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/librv32_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libyuy2_i422_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libi420_rgb_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/video_chroma/libyuy2_i420_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_langfromtelx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_dummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_smem_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_setid_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_bridge_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_record_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_gather_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_raop_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_transcode_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_rtp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_description_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_delay_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_display_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_duplicate_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_autodel_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_standard_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_es_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_chromaprint_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/stream_out/libstream_out_mosaic_bridge_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/visualization/libvisual_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libcompressor_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libugly_resampler_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/liba52tospdif_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libheadphone_channel_mixer_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libmpgatofixed32_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libkaraoke_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libgain_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libchorus_flanger_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libparam_eq_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libspeex_resampler_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libsimple_channel_mixer_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/liba52tofloat32_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libaudio_format_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libaudiobargraph_a_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libspatializer_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libmono_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libsamplerate_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libtrivial_channel_mixer_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libremap_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libdolby_surround_decoder_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libequalizer_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libdtstospdif_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libnormvol_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libscaletempo_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libdtstofloat32_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/audio_filter/libstereo_widen_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/notify/libnotify_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_copy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_flac_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_h264_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_mpegvideo_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_vc1_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_dirac_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_mlp_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_mpeg4video_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/packetizer/libpacketizer_mpeg4audio_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libsid_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libmjpeg_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libsubtitle_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libmod_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libdemuxdump_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libnuv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libdemux_cdg_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libdemux_stl_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libvobsub_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libaiff_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libtta_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libmpc_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libnsc_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libvc1_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libflacsys_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libmkv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libreal_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libvoc_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libavi_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libts_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libogg_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/librawdv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libavformat_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libimage_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libty_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libmp4_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libmpgv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libasf_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/librawvid_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libh264_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/librawaud_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libnsv_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libsmf_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libxa_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libps_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libpva_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libwav_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libplaylist_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libdirac_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libau_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/demux/libes_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mmx/libi420_rgb_mmx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mmx/libi422_yuy2_mmx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/mmx/libi420_yuy2_mmx_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/sse2/libi422_yuy2_sse2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/sse2/libi420_rgb_sse2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/sse2/libi420_yuy2_sse2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/gui/libskins2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/gui/libncurses_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/gui/libqt4_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libdvbsub_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libvorbis_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libmpeg_audio_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libt140_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libpng_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libvaapi_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libadpcm_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libflac_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libspudec_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libuleaddvaudio_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libsdl_image_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libcdg_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libcc_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libaraw_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/liblibmpeg2_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libcvdsub_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libaes3_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libsubsdec_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libomxil_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libscte27_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/librawvideo_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libtwolame_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/liblibass_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libdts_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libx264_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/liba52_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libsubsusf_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libtheora_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libddummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libfaad_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libsvcdsub_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libcrystalhd_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libxwd_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libavcodec_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/liblpcm_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libkate_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libstl_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libdirac_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libopus_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libedummy_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libschroedinger_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libspeex_plugin.so [09f95910] core libvlc warning: cannot find plug-in entry point in /usr/lib/vlc/plugins/codec/libg711_plugin.so [09f95910] core libvlc error: No plugins found! Check your VLC installation.

pomogło

 

i zresetowanie ustawień